Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vogels Haringvliet snakken naar ‘de Kier’

07 februari 2017 | Angelique Aerts

Het afsluiten van het Haringvliet in 1970 was een dreun voor de kustbroedvogelsEen onlangs verschenen rapport van Vogelbescherming Nederland geeft een helder beeld van de achteruitgang van de waarde van het Haringvliet voor vogels van kust en intergetijdengebied.

Vogels Haringvliet snakken naar ‘de Kier’

Het afsluiten van het Haringvliet in 1970 was een dreun voor de kustbroedvogels van het Haringvliet. Een onlangs verschenen rapport van Vogelbescherming Nederland geeft een helder beeld van de achteruitgang van de waarde van het Haringvliet voor vogels van kust en intergetijdengebied. Nu de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier gaan, krijgen deze vogels het tij weer mee.

In het kader van het Droomfondsproject Haringvliet liet Vogelbescherming onderzoek uitvoeren naar de vogelpopulaties in het Haringvliet. Het rapport ‘Vogels van het Haringvliet. Impressie van vogelwaarden voor en na de afsluiting in 1970’laat de grote veranderingen zien waaraan het Haringvliet de afgelopen vijftig jaar onderhevig is geweest. De ingebruikname van de Haringvlietdam in 1970 veranderde het Haringvliet van een brakwatergetijdengebied naar een zoet meer zonder invloed van het getij. Vooral kustbroedvogels hadden daarvan zwaar te lijden.

Op een kier

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Het openzetten van een aantal schuiven in de Haringvlietdam is een belangrijk begin naar een meer natuurlijke overgang tussen het zoute zeewater en het nu zoete Haringvliet. Het Haringvliet is de monding van de Rijn en Maas. De kier is een kans voor herstel van het ecosysteem van een van de grootste riviersystemen van Europa.

Kustbroedvogels onder druk

Veel vogel- en vissoorten kunnen van de verbinding tussen zee en rivier en de zoute en brakke milieus in het Haringvliet gaan profiteren. Goed nieuws, want in Nederland staan kustbroedvogels als de strandplevier, grote stern, dwergstern en visdief zwaar onder druk. De aantallen gaan al decennia lang achteruit. Ze snakken naar een hersteld intergetijdengebied als het Haringvliet.

Droomfondsproject Haringvliet

Het rapport Vogels van het Haringvliet is geschreven in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet.Met steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij bouwen ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds aan een natuurlijker Haringvliet. Zo kunnen we de dynamiek van deltanatuur, trekvissen en vogels ruim baan geven en mensen van het nieuwe natuurparadijs laten genieten.

Boswachter Angelique Aerts
Angelique Aerts