Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vogeltelling februari 2024

26 februari 2024 | Kimberly van Dongen

Het vroege opstaan om vroeg op het eiland te zijn werd beloond met een spectaculair schouwspel van opstijgende spreeuwen.

Spreeuwen

Vogeltellers Rob en Frans waren vroeg op het eiland om het spectaculaire gezicht van opstijgende spreeuwen te zien vanaf hun slaapplaats. Er werden maar liefst rond de 40.000 spreeuwen geteld. De watervogels blijken inmiddels al behoorlijk uitgedund . Bij de hoofd kreek waar in de winter meestal meer dan duizenden watervogels verblijven, kwamen ze met de telling dit keer niet verder dan enkele honderden.

De telling van de wintertalingen viel deze keer tegen met hun aantal. De Pijlstaarten zijn bijna niet aanwezig en van de smienten zijn er ook maar een paar aanwezig in het gebied.

De cetti’s zangers waren volop aan het zingen en heel de winter waren er veel bruine kiekendieven op het eiland. Tijdens de telling zijn er twee smellekens en twee volwassen zeearenden waargenomen.

Er werden tijdens de telling nog geen steltlopers op het eiland waargenomen en dat terwijl er al wel grutto's worden gezien. Op zich is dit wel begrijpelijk want in de Mariapolder staat bij laag water het waterpeil nog steeds hoog. Wat nog wel een mooie waarnemingen bleek zijn het aantal nonnetjes waarvan er 9 stuks zijn geteld waarvan maar 2 mannen. Al met al blijkt duidelijk dat de telling van deze maand een overgangstelling naar het voorjaar is.

Het totaal aantal vogels geteld is 5118 en deze zijn te verdelen over 62 soorten.

Dank jullie wel voor de telling van deze maand!

Kimberly van Dongen
Kimberly van Dongen