Ga direct naar inhoud
Nieuws

Wolk van vogels tijdens vogeltelling augustus op Tiengemeten

26 augustus 2022 | Chantal van Burg

De warmte en de droogte speelden ook parten bij vrijwilliger en vogelaar Rob Burgmans tijdens zijn telling van deze maand. In verband met de hoge temperaturen begon hij al vroeg met zijn telling op Tiengemeten. En ook om de horzels en dazen te ontlopen, die zich veelvuldig laten zien met de warmte.

 Natuurmonumenten - Annemiek Faber

De eendensoorten zijn in deze tijd van het jaar nog steeds moeilijk uit elkaar te houden, aldus Rob. Weinig slobeenden en nog geen pijlstaarten, wel een enkele zomertaling die moeilijk te onderscheiden is van de wintertalingen. Wat wel mooi is dat er nu op het eiland zowel de kleine als de grote zilverreiger te zien is. Rob telde 17 grote en 7 kleine zilverreigers.

Nu zijn ook de grote wolken spreeuwen weer te zien, groepen van ongeveer 1500 spreeuwen. De casarca’s (ganzensoort) waren met zes stuks nog steeds aanwezig in de Mariapolder. En twee goudplevieren, hoewel dit wel vroeg is.

Nog steeds aanwezig is de visarend op Tiengemeten. Rob kon op basis van zijn waarnemingen nog niet met zekerheid vaststellen dat het twee verschillende vogels waren, maar uit andere waarnemingen blijkt het wel degelijk om twee exemplaren te gaan. Verder telde hij een eerste jaar zeearend, havik en 8 bruine kieken en 2 torenvalken.

Verrassend voor Rob waren de 5 ijsvogels, nog nooit zoveel geteld op het eiland. Verder nog een late koekoek. Aan zijn tellijst voegde hij nog toe: bontbekken, snippen, kemphanen, tureluurs, witgat en kieviten, niet in grote getallen maar nog wel aanwezig.

Totaal aantal vogels 5.761 verdeeld over 72 soorten.

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven