Ga direct naar inhoud
Overzicht

Duinherstel

 • Project

  Natuurherstel duinvallei Kennemerstrand

  Vlakbij het IJmuiderstrand ligt een bijzondere duinvallei. Het is een natte duinvallei tussen de oude zeereep en de jonge duinenrij op het strand. De afgelopen jaren is dit gedeelte van de vallei overwoekerd doordat er geen beheer werd gedaan en stikstof. Onder andere riet, wilgen en duindoornstruweel hebben het gebied overwoekerd. Hierdoor zijn bijzondere planten die van oudsher voorkwamen, zoals parnassia, watermunt, dwergzegge, rietorchis, moeraswespenorchis, strandduizendguldenkruid en fraai duizendguldenkruid verdrongen.

 • Project

  Duinherstel: aanpak stikstof in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

  Natuurmonumenten werkt aan de natuur in Nationaal Park Zuid-Kennemerland: stuifkuilen aanleggen, plaggen en struiken verwijderen. De werkzaamheden zijn herstelmaatregelen om de Natura 2000-doelen te halen: het behouden en vergroten van de leefgebieden van kenmerkende duinsoorten. De biodiversiteit gaat omhoog en het duin wordt en blijft mooi.

 • Project

  Duinherstel Dutch Dune Revival

  Van 2011 tot in 2016 heeft Natuurmonumenten samen met duinbeheerders PWN en het Hoogheemraadschap van Rijnland gewerkt een groot duinherstelproject, Dutch Dune Revival.

 • Project

  Duinherstel Voornes Duin

  De Nederlandse duinen zijn zeer belangrijk in het Europese landschap. Ze vormen een bijna aaneengesloten strook langs onze kust. In veel gevallen vormen ze een ongerept natuurlijk landschap. Door de dynamiek tussen zout en zoet, nat en droog leven er van nature veel verschillende dier- en plantensoorten.