Kleding voor vrijwilligers

De uitstraling van Natuurmonumenten heeft afgelopen jaar een grote impuls gekregen. Voor een groot aantal vrijwilligers herkenbare bedrijfs- of werkkleding beschikbaar.

Vrijwilligers

Omwille van de financiën willen we kritisch kijken naar wie wat aangeboden krijgt. Want enerzijds wil  Natuurmonumenten goed zichtbaar zijn en moet de kleding bescherming bieden tijdens het werk, anderzijds moet het wel betaalbaar zijn. Bovendien heeft Natuurmonumenten overal een eenduidige uitstraling en dragen medewerkers en vrijwilligers kleding uit hetzelfde assortiment.

Daarom is gekozen voor een minimumpakket per vrijwilligerstaak, bedoeld voor de representatieve taken of taken waarbij beschermende kleding nodig is. Natuurmonumentenkleding is er dus niet voor alle vrijwilligers.

In de Info kleding voor vrijwilligers (PDF) staat meer informatie over het minimumpakket, de bestelling en de spelregels.

Maatindicatie

Voor het bepalen van de maat van kledingstukken kunt u de volgende indicatietabellen gebruiken:

logo