Ga direct naar inhoud

Jaarverslag 2020: Natuur herontdekt

Voorwoord

Natuurlijk gaat 2020 de boeken in als het jaar van de coronapandemie. Het virus raakte onze samenleving. Het raakte onze leden, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. In het afgelopen jaar zijn onze gedachten geweest bij een ieder die daardoor geraakt werd. Waar mogelijk hebben we steun verleend en hebben we ingezet op het nemen van maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In veel opzichten was 2020 een zorgelijk en ingewikkeld jaar. Het was het jaar dat we de natuur opnieuw gingen waarderen, dat we ontdekten dat we in een land leven dat rijk is aan mooie landschappen en natuurgebieden.

Lees verder

Stikstof, landbouw en natuur

De natuur in Nederland staat nog altijd onder druk van ontwatering, versnippering en gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook de veel te zware belasting van stikstof uit landbouw, verkeer, industrie en andere bronnen veroorzaakt veel schade. Natuurmonumenten heeft zich in 2020 ingezet voor een beter beleid en een betere wetgeving voor de bescherming van de natuur.

Lees verder

Droogte en klimaat

Nederland kampte in 2020 voor het derde opeenvolgende jaar met perioden van langdurige droogte in combinatie met hoge temperaturen. De gevolgen voor de natuur zijn ingrijpend, bleek uit een inventarisatie die we maakten.

Lees verder

Levend landgoed en militair erfgoed

De afronding van de restauratie en de inrichting van de bel-etage van Kasteel Eerde (Ov.) markeerden samen met het herstel van de zichtas vanuit het kasteel het einde van het tienjarige herstelplan van landgoed Eerde. Het kasteel vormt weer het kloppende hart van het landgoed.

Lees verder

Corona en herwaardering van de natuur

Tijdens de coronacrisis bleek de behoefte aan ontspanning in de natuur groot.

Lees verder

Natuursuccessen

In 2020 werd tot ieders grote schrik een otter die eerder was gezien in het Naardermeer doodgereden op de A1. In 2017 was de otter na vijftig jaar afwezigheid teruggekeerd in het Naardermeer. Gelukkig werd nog geen twee weken na het dodelijke ongeval opnieuw een otter gezien. Door het toekennen van het Droomfonds project ‘Naardermeer als Otterparadijs’ door de Nationale Postcode Loterij kunnen we samen met de provincie Noord-Holland en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht de komende jaren werken aan verdere verbetering en uitbreiding van het leefgebied van de otter.

Lees verder