Voorwaarden van OERRR

Bekijk hier de voorwaarden bij het lidmaatschap van OERRR.

Krokussen kind

Wat is OERRR?

Ieder kind in Nederland heeft recht op natuur. Daarom is er OERRR: het jeugdprogramma van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te 's-Graveland (hierna verder te noemen: 'Natuurmonumenten') dat alle kinderen van 0 tot 12 jaar zelf de natuur laat ontdekken. Natuurmonumenten wil kinderen en hun ouders stimuleren om vaker naar buiten te gaan. Met uitdagende kaarten van OERRR laten we kinderen de natuur ontdekken. Lekker buiten spelen, fantaseren, klimmen, klauteren en knutselen. Daar worden kinderen blij van. Dat is OERRR.

Voor wie is OERRR?

OERRR is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Zij kunnen alleen aangemeld worden met een postadres in Nederland. Buitenlandse adressen worden niet geregistreerd. Een aanmelding bij OERRR staat niet gelijk aan een lidmaatschap van Natuurmonumenten. Kinderen die aangemeld zijn voor OERRR, zijn daarom geen statutaire leden van Natuurmonumenten.

Wat kost het?

Aanmelden bij OERRR kan al voor €15 per kind per jaar. Dat is € 1,25 per maand . De kinderen ontvangen een programma passend bij hun leeftijd.

Het pakket voor kinderen van 0-3 jaar ziet er als volgt uit:

De kinderen en hun ouder/verzorger ontvangen elk seizoen een set kaarten. Met de kaarten kunnen zij samen de natuur ontdekken. Daarnaast ontvangt elk kind een eigen boom van OERRR. In het najaar kan deze boom opgehaald worden bij één van onze bezoekerscentra. Voor het ophalen van het boompje van OERRR ontvangen de ouders/verzorgers in het najaar een persoonlijke uitnodiging. Alle kinderen ontvangen een nummer van OERRR. Daarmee krijgen ze korting bij activiteiten van Natuurmonumenten.

De ouders/verzorgers ontvangen inspiratie, speeltips en activiteiten via de nieuwsbrief van OERRR of de website (OERRR.nl). Op de OERRR-Facebook pagina kan men inspiratie delen en ontvangen.

Het pakket voor kinderen van 4-8 jaar ziet er als volgt uit:

Alle kinderen ontvangen een nummer van OERRR. Daarmee krijgen ze korting bij activiteiten van Natuurmonumenten. Verder krijgen ook zij elk seizoen Ontdekkingskaarten van OERRR thuisgestuurd. Met deze kaarten kunnen de kinderen met of zonder hun ouders op pad. De natuurschatten die ze vinden kunnen verzameld worden in de kist van OERRR. Daarnaast ontvangen de kinderen een uitnodiging voor de ING Wilde Buiten Dag.

De ouders/verzorgers ontvangen inspiratie, speeltips en activiteiten via de nieuwsbrief van OERRR of de website (OERRR.nl). Op de OERRR-Facebook pagina kan men inspiratie delen en ontvangen.

Het pakket voor kinderen van 9-12 jaar ziet er als volgt uit:

De kinderen die 9 jaar of ouder zijn, ontvangen Expeditiekaarten van OERRR. Elk kwartaal daagt OERRR hen uit om naar buiten te gaan om stoere opdrachten in en voor de natuur uit te voeren. Ze kunnen de survival-pack, die zij als welkomstcadeau ontvangen, meenemen. Daarnaast ontvangen de kinderen een uitnodiging voor de ING Wilde Buiten Dagen. Alle kinderen ontvangen een nummer van OERRR. Daarmee krijgen ze korting bij activiteiten van Natuurmonumenten.

De ouders/verzorgers ontvangen inspiratie, speeltips en activiteiten via de nieuwsbrief van OERRR of de website (OERRR.nl). Op de OERRR-Facebook pagina kan men inspiratie delen en ontvangen.

Betaling

Met je aanmelding als lid van OERRR geef je toestemming aan Natuurmonumenten om tot wederopzegging doorlopende-incasso-opdrachten naar je bank te sturen om het overeengekomen lidmaatschapsbedrag (ten minste de minimum contributiebijdrage - nu: € 1,50 per maand of € 15,- per jaar) van je rekening af te schrijven ten behoeve van Natuurmonumenten. Je hebt 14 dagen bedenktijd na deze aanmelding. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Incassant ID: NL10ZZZ405167300000
Incassant gegevens: Vereniging Natuurmonumenten, Noordereinde 60, 1243 JJ 's Graveland, Nederland

E-mails en nieuwsbrieven

Natuurmonumenten stuurt de ouders/verzorgers 4 e-mails per jaar met informatie over de kaarten die de kinderen ontvangen en maximaal 8 e-mails met inspiratie, speeltips en activiteiten. Deze e-mails horen bij het pakket van het kind. Afmelden kan via de link onderaan iedere e-mail.

Aanmelden

OERRR is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Voor de aanmelding bij OERRR is de expliciete toestemming van een ouder of voogd vereist. Omdat de leden van OERRR minderjarig zijn worden zij niet benaderd voor marketingactiviteiten. Van het kind worden de volgende gegevens verzameld: voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum. Natuurmonumenten vraagt de geboortedatum van het kind uit, zodat Natuurmonumenten het juiste pakket kan toesturen.

Omdat de ouder/verzorger te allen tijde verantwoordelijk is voor de gegevens van het kind, informeert Natuurmonumenten de ouder/verzorger via een e-mail of brief. Zo zorgt Natuurmonumenten ervoor dat de ouder/verzorger de gegevens kan inzien, wijzigen en (laten) verwijderen.

Afmelden

Tot wederopzegging blijven aanmeldingen geregistreerd staan. Afmelden kan via het opzegformulier. Als u dat volledig heeft ingevuld en bevestigd, wordt de inschrijving voor OERRR ongedaan gemaakt. Verwerkte gegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar na datum van afmelding, tenzij deze langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke bewaarplicht. 

Privacy

Voor aanmelding voor OERRR zijn persoonlijke gegevens nodig, ook van het kind. Onder de AVG (privacywet) is het toegestaan gegevens van kinderen te verwerken. Wel is hiervoor de toestemming nodig van de ouders/verzorgers en moet je controleren of die toestemming daadwerkelijk wordt gegeven. Natuurmonumenten doet dit door op het aanmeldformulier uit te vragen wat de relatie tot het kind is. Indien dit niet de ouder/verzorger is, wordt gevraagd om aan te geven dat er toestemming is gevraagd aan de ouder. Natuurmonumenten verwerkt de gegevens van het kind alleen voor administratieve doeleinden en om uitvoering te geven aan het OERRR lidmaatschap. Dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke vereisten en ons privacystatement.

Aansprakelijkheid

Natuurmonumenten staat niet in en is ook niet aansprakelijk voor enig nadeel of enige schade die als gevolg van OERRR zou kunnen ontstaan.

Klachten

Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van OERRR kunnen worden voorgelegd aan:

Natuurmonumenten OERRR
Antwoordnummer 9933
1200 WK 's-Graveland

Ten aanzien van alle geschillen die betrekking hebben op (de totstandkoming en uitvoering van) OERRR is het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter te Amsterdam bevoegd.

Wijziging van voorwaarden

De tekst van deze voorwaarden kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de vereniging te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd. 

logo