Ga direct naar inhoud

Actievoorwaarden Win een egelhotel

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘Win een Egelhotel’, hierna te noemen ‘actie’, georganiseerd door Vereniging Natuurmonumenten ter promotie van het strijdpakket voor de egel en gepromoot door Libelle.nl (DPG Media) en OERRR.

Egel

Artikel 1 – Algemeen

 1. Elke deelnemer die het strijdpakket voor de egel besteld via de advertentiecampagne van Libelle en OERR kunnen deelnamen aan de actie door zijn of haar gegevens op te geven.
 2. Er wordt in totaal 1 egelhotel t.w.v. €80,- incl. verzendkosten voor verzending binnen Nederland onder de deelnemers verloot.
 3. Medewerkers van Natuurmonumenten en daaraan gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname.
 4. Deelname aan deze actie door jongeren onder de 16 jaar mag alleen indien de ouder of wettelijk verzorger hem of haar opgeeft voor de actie.
 5. Vóór uitreiking van de prijs kan om opgave van de geboortedatum of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.

Artikel 2 – Looptijd en aanwijzing van de winnaar

 1. De actie loopt van 1 november 2021  t/m 16 november 2021.
 2. Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden.
 3. Binnen enkele dagen na het einde van de winactie wordt de prijs verloot onder alle deelnemers die in de genoemde actieperiode via Libelle.nl een strijdpakket voor de egel hebben aangevraagd. De trekking gebeurt op een onpartijdige wijze.
 4. De winnaar wordt binnen 2 weken na sluiting van deze actie geïnformeerd op het emailadres zoals opgegeven door de deelnemer. Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.
 5.  Het egelhotel wordt enkele dagen na de bekendmaking per pakketpost naar de winnaar verstuurd.
 6. Uitkering van gewonnen prijs in geld is niet mogelijk.
 7. Bij weigering van inontvangstneming of bij loze contactmomenten is Natuurmonumenten gerechtigd een nieuwe winnaar aan te wijzen in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel.

Artikel 3 – Gegevens

In het kader van een actie verwerkt Natuurmonumenten persoonsgegevens van de deelnemer. Persoonsgegevens worden gebruikt om:

 1. De actie aan te bieden en uitvoering te geven aan de deelname.
 2. Deelnemer wanneer hij/zij hiervoor toestemming heeft gegeven te informeren over het werk van natuurmonumenten per e-mail of telefonisch.
 3. Het volledige en actuele privacy statement van Natuurmonumenten kan online geraadpleegd worden op: https://www.natuurmonumenten.nl/uw-privacy
 4. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Natuurmonumenten het recht om (verdere) deelname uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan deze actie geheel voor eigen risico is.
 2. Natuurmonumenten en eventuele door haar ingeschakelde vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de actie en/of de prijs.
 3. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Natuurmonumenten niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Natuurmonumenten opleveren.

Artikel 5 –  Overige

 1. Deze actie is opgesteld in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

Met vragen of klachten kan je terecht bij de Ledenservice van Natuurmonumenten via telefoon 035-6559911 (bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur - 17:00 uur) of via het vragenformulier. Meer informatie over klachtenafhandeling vindt u hier.