Ga direct naar inhoud

All4Biodiversity: meer biodiversiteit

LIFE IP All4Biodiversity is een programma waarin verschillende partijen samenwerken om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Draagvlak voor herstel van biodiversiteit is een belangrijke voorwaarde om de doelen voor All4Biodiversity te realiseren. Het landbouwprogramma van Natuurmonumenten werkt onder de noemer ‘’Samenleving in beweging’’ hieraan mee door het bewustzijn over het belang van biodiversiteit op het platteland te vergroten in de samenleving.

All4Biodiversity-logo

All4Biodiversity: meer biodiversiteit

LIFE IP All4Biodiversity is een zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Dit doen ze met onderzoek en pilots met een gebiedsgerichte aanpak in nauwe samenwerking met partners uit de omliggende gebieden. All4biodiversity is onderverdeeld in drie fasen van elk twee jaar, van 2020 tot 2025, en bestaat uit 9 actielijnen.

Actielijn Communicatie

Draagvlak voor herstel van biodiversiteit is een belangrijke voorwaarde om de doelen voor All4Biodiversity te realiseren. Communicatie speelt daarom een centrale rol in het programma. Via een publiekscampagne informeren ze het brede publiek over de noodzaak tot biodiversiteitsherstel en wat ze hier zelf aan kunnen bijdragen.

Natuurmonumenten draagt aan deze actielijn bij door bewustwording te vergroten in de Nederlandse samenleving als het gaat om biodiversiteit op het platteland. We doen dit onder andere door het delen van verhalen van boeren waar wij mee samenwerken of door het doen van onderzoek naar duurzaam handelen in de supermarkt.

Lees hier meer over het programma LIFE IP All4Biodiversity

Lees hier alles over onze aanpak voor meer biodiversiteit op het platteland en hoe wij samenwerken met boeren.