Ga direct naar inhoud

Cursus Natuurbeheer en Ondernemerschap

Heeft u al meegedaan aan de cursus Natuurbeheer en Ondernemerschap? Zo niet, dan is dit wellicht interessante informatie voor u als pachter van grond van Natuurmonumenten.

Boeren en boswachters die samen in de schoolbanken hebben gezeten.

Bij het aangaan of verlengen van een pachtcontract kan u de vraag worden gesteld om (een deel van) de cursus Natuurbeheer en Ondernemerschap te volgen. De natuurdoelen zijn immers leidend bij het beheer van de gronden die Natuurmonumenten in bezit heeft. Op die gronden gaat het vaak om doelstellingen die samengaan met agrarisch beheer, bijvoorbeeld weidevogels of akkerkruiden.

Dezelfde taal spreken

Natuurbeheer is een vak apart. Om hierover meer te leren – en daarmee aan de vakbekwaamheidseisen te voldoen – is enkele jaren geleden de cursus Natuurbeheer en Ondernemerschap gestart. Deze cursus is ontwikkeld door de agrarische hogescholen Aeres en HAS in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Het idee achter de cursus is dat boeren en boswachters samen in de schoolbanken zitten om zo te leren van elkaars werkveld. Dit betekent dat op bepaalde momenten boswachters van Natuurmonumenten en/of Staatsbosbeheer aanhaken in de cursus. Het blijkt dat de boswachters veel leren over de agrarische bedrijfsvoering tijdens de cursus Landbouw voor boswachters (ook aan hogeschool Aeres) en dat pachters op hun beurt enthousiast zijn over de manier waarop kennis over natuurbeheer wordt gekoppeld aan de boerenpraktijk. Zo werken we samen aan meer wederzijds begrip en ontwikkelen we een gezamenlijke taal over agrarisch beheerde natuurgronden.

Instromen op uw eigen niveau

Op basis van uw eigen ambitie en de eisen die worden gesteld in het pachtcontract kunt u bepalen op welk niveau u de cursus wilt volgen. Ook worden vaak op locatie cursussen verzorgd, zodat u samen met lokale vakgenoten op kunt trekken. Op de website van hogeschool Aeres vindt u meer informatie over de cursus. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw contactpersoon bij Natuurmonumenten.

Landbouw voor boswachters

Naast bovenstaande cursus Natuurbeheer en Ondernemerschap, volgen onze eigen boswachters nog een cursus om wederzijds begrip en kennis te vergroten: Landbouw voor boswachters!

Hierin staat centraal wat een natuurbeheerder moet weten over de veehouderij. Zo leren boswachters alles over de wetten en regels waar boeren aan moeten voldoen, met welke kosten en economische marges een boer die natuurgrond pacht te maken krijgt etc. Zo krijgen zij steeds meer begrip voor de omstandigheden waarin boeren verkeren; dat boeren aan vele regels moeten voldoen die voortdurend veranderen en dat er simpelweg ook brood op de plank moet komen. Deze cursus biedt terreinbeheerders dus een kijkje in de keuken van de boer, waardoor het ook voor onze boswachters makkelijker wordt om met oog voor het boerenbedrijf, samen op te trekken bij het beheer van natuurgrond.

 

 

Naar website natuurmonumenten.nl/boeren met hart voor biodiversiteit