Ga direct naar inhoud

Ledencommissie Limburg en De Kempen

De ledencommissie vertegenwoordigt 35.000 leden in het zuidoosten van Noord-Brabant en het midden en zuiden van Limburg. Het grondgebied van deze commissie valt samen met de gebieden van de beheereenheden “Kempen en Midden-Limburg” en “Zuid –Limburg”.

Ledencommissie Limburg

Ledenvertegenwoordiging: Laat je stem horen

Om haar functie goed te kunnen vervullen, wil de ledencommissie graag weten wat er leeft onder de leden van Natuurmonumenten in Limburg en De Kempen. Wij horen graag de mening van onze leden over regionale en landelijke natuurzaken.

E-mailen naar onze contactpersoon

Bent je het eens met het beleid, de standpunten, het optreden van Natuurmonumenten? Ben je tevreden over het beheer van de natuurgebieden? Of juist niet? Zie je kansen voor ontwikkeling of beheer van natuur? Laat het ons weten via onze contactpersoon: [email protected]

Ledencommissie in beeld

De ledencommissie vertegenwoordigt de leden. In de verenigingsstructuur van Natuurmonumenten is de kerntaak van iedere ledencommissie het vertegenwoordigen van leden uit het betreffende gebied in de landelijke ledenraad: ‘het parlement’ van Natuurmonumenten. Deze raad komt twee keer per jaar bijeen. Zij brengen in de vergaderingen van de ledenraad, onder voorzitterschap van het bestuur, zoveel mogelijk de opvattingen van de leden naar voren. Hierbij wisselen we met het bestuur van gedachten over beleidszaken. Ook het beleid van het bestuur wordt beoordeeld en gecontroleerd. Tevens wordt gecheckt of gemaakte afspraken nagekomen zijn. Eventueel dienen de leden zelf onderwerpen in die belangrijk zijn om behandeld te worden. Op basis van het aantal leden in ons gebied heeft ledencommissie Limburg en De Kempen 7 stemmen in de ledenraad.

Op dit moment bestaat de LC Limburg en De Kempen uit de volgende (kandidaat)leden:

Vertegenwoordigen van de leden

Om dit zo goed mogelijk te doen zoeken we op allerlei manieren contact met de leden in Limburg en De Kempen bijvoorbeeld via de ledenbijeenkomsten.

Kijk hier voor het jaarplan 2024.

Ledenvertegenwoordigers gezocht

Draag je de natuur en het landschap van Limburg en De Kempen een warm hart toe? Wil je namens de leden actief meedenken/-praten rondom het beleid van Natuurmonumenten? En vind je het leuk om een specifieke taak op je te nemen zoals bijvoorbeeld het organiseren van een thema-avond voor de achterban, of een bijdrage te leveren aan de regionale of landelijke thema’s van Natuurmonumenten? Deze kans krijg je door lid te worden van de ledencommissie van vereniging Natuurmonumenten. Bekijk hier de vacature.

Activiteiten en bijeenkomsten

Nieuws van de ledencommissie