Ga direct naar inhoud
Nieuws

Polderpad geopend: 7 kilometer nieuw recreatief fietspad ten noorden van Rotterdam

12 juli 2022 | Natascha Hokke

De nieuwe poldernatuur tussen de rivieren de Rotte en de Schie is vanaf nu perfect te beleven. De herinrichtingswerkzaamheden die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de nieuwe natuurgebieden ten noorden van Rotterdam zijn grotendeels klaar. Het Polderpad, de naam van het nieuwe fietspad, loopt hier dwars doorheen. Naast dit fietspad is een netwerk aan onverharde struinpaden door de polders gerealiseerd.

Polderwandeling Polderpad

Wethouder Vincent Karremans van de gemeente Rotterdam is zeer verheugd: “Er is 400 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Het fietspad doorkruist vier polders met elk een eigen historisch verhaal en landschappelijk karakter. Boswachters van Natuurmonumenten beheren het gebied in samenwerking met lokale agrariërs. Met mooi weer is dit een uitgelezen kans om dit groene stukje Rotterdam te ontdekken.”

Natuurvriendelijke landbouw

De ontwikkeling van het groenproject Noordrand Rotterdam is een groene en ecologische kwaliteitsimpuls tussen de Rotte en de Schie, waarin het Rijk (PMR – Project Mainportontwikkeling Rotterdam / dubbeldoelstelling 750 ha natuur & recreatie rond Rotterdam), Provincie Zuid-Holland, gemeente Lansingerland, Natuurmonumenten en gemeente Rotterdam samenwerken. Zo ontstaat een recreatieve en ecologische verbinding tussen populaire bestaande groengebieden als Rottemeren, Midden-Delfland, Ackerdijkse Plassen, Groenzoom en Balij. Noordrand Rotterdam is één van de prioritaire gemeentelijke groenprojecten, samen met Rivier als Getijdenpark, Plezierrivier de Rotte en de Blauwe Verbinding in Rotterdam-Zuid.

Het bestaande cultuurlandschap is behouden. Door aangepaste inrichting en beheer keren de vogels, vlinders en bloemen terug in de weilanden. Op diverse plekken in het gebied worden uiteenlopende vormen van natuurinclusieve landbouw bedreven. 

Bezoekers Belevenisboerderij

Ontdek het boerenleven bij Belevenisboerderij Schieveen

Boswachters

Natuurmonumenten is partner in de gebiedsontwikkeling. Boswachters van Natuurmonumenten beheren in opdracht van de gemeente de gronden en stemmen hierbij af met boeren die een groot deel van het dagelijks beheer doen.

Boswachter Maurice Kruk ziet nu al mooie resultaten in de vier polders: “De Zuidpolder is opnieuw ingericht met als doel het terugbrengen van bloemen in de graslanden, die bloeien nu al weelderig. In Polder Schieveen beheren we samen met de boeren het gebied zo dat de bedreigde weidevogels er weer een thuis hebben. Met succes, want de grutto - de weidevogel waarvoor ons land de grootste internationale verantwoordelijkheid heeft - was dit jaar in de polder aanwezig met 55 territoria (in 2021 nog met 40). Zo zien we in iedere polder de natuur langzaam weer terugkeren, net als de mensen!”

Grutto in Schieveen

Grutto in Polder Schieveen

Recreatie aan de noordkant van Rotterdam

Naast natuur en fiets- en wandelpaden, zijn er langs het Polderpad meerdere bestemmingen:

  • Ten tijde van de eerste inrichting in 2017 werd het infopunt en wilde-bloementuin Melkschuur Zuidpolder geopend, een plek om bezoekers uit te leggen hoe het Rotterdams platteland er in de toekomst uit gaat zien. De melkschuur is nu een onderkomen voor 30 vrijwillige boswachters van Natuurmonumenten die wekelijks vanuit hier een deel van het beheer in de polder doen.
  • In 2018 is Belevenisboerderij Schieveen geopend, van waaruit stadsherder Martin Oosthoek samen met zijn vrouw Petra inmiddels 100.000 bezoekers per jaar ontvangen op hun boerderij.
  • In 2020 is in de Schiebroekse Polder de Herenboerderij Vlinderstrik gestart waar boer Albert Boersen samen met en voor 200 gezinnen groenten, fruit en vlees produceert, met ruimte voor de natuur.
  • In 2021 hebben de gemeente en Natuurmonumenten Buitenplaats De Tempel geopend, een nieuwe grote trekpleister aan het Polderpad.
  • En dit jaar nog heeft Natuurmonumenten samen met Picnic, als onderdeel van het project Rotterdam de boer op! een start gemaakt met het planten van een voedselbos in de Schiebroekse Polder, direct bij vernieuwde groene metrohalte Rodenrijs, waar in de toekomst ook mensen ontvangen gaan worden.
Polderpad

Het Polderpad is een nieuw wandel- en fietspad tussen de Rotte en de Schie

Schoonheid en betekenis van landschap

Het Polderpad zelf, inclusief de struinpaden, is ontworpen door DaF-Architecten. Catherine Visser heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het ontwerp én uitvoering van beleveniselementen langs het Polderpad, denk hierbij aan uitzichtpunten, bankjes, entrees en nog veel meer.

Ook het ontwerp van onder meer Belevenisboerderij Schieveen, fietsenstalling metro Rodenrijs en beheerboerderij Schiebroekse Polder is van de hand van DaF Architecten. Catherine Visser vertelt: “Wat we hebben geprobeerd te doen is: dóórdringen in het gebied. De schoonheid en de betekenis van dit landschap doorgronden en begrijpen. Want elke sloot, vogel, elk geriefbosje, vervallen hek, schuur en boerenerf heeft ons een verhaal te vertellen. Dit beleef je als je het Polderpad op gaat.”

Rotterdam

De skyline van Rotterdam prijkt op de achtergrond

Beleef het Rotterdams platteland

In oktober wordt het natuur- en recreatiegebied officieel geopend, maar het Rotterdams platteland is nu al te beleven. Spring op de fiets en ontdek een van de Polderpadroutes.

Kijk op www.polderpad.nl voor meer informatie.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter