Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Ackerdijkse Plassen

Ackerdijkse Plassen met uitzicht op Rotterdam

De stad uit

Als ik vanuit de snelweg de parallelweg van de A13 oprijd, glijden de stad en de drukte van me af. Alles vertraagt. Over de bloemrijke velden zie ik de eerste boerenzwaluwen en verderop een buizerd. In de uitkijktoren tuur ik over de weide waar koeien en vogels door elkaar lopen. Met in de verte de skyline van Rotterdam aan de horizon.

Meer over Ackerdijkse Plassen

Over het gebied

Vlak bij Rotterdam ligt de Ackerdijkse Plassen. Een belangrijk vogelgebied in Nederland dat, ondanks de druk van de Randstad, ruimte biedt aan veel bijzondere vogels. Wandel de route rond het gebied. Of kom eens vergaderen in deze inspirerende omgeving.

Aalscholverkolonie Ackerdijkse Plassen

Aalscholverkolonie

Rust voor vogels

Om de rust voor vogels te behouden, is het gebied niet vrij toegankelijk. Wel zijn er activiteiten, zodat je het gebied toch met de boswachter kunt verkennen. Ook is er een ongemarkeerde route rondom de Ackerdijkse Plassen uitgezet. Deze route is goed begaanbaar voor wandelaars en fietsers en - behalve de Zwetkade - ook voor mensen in een rolstoel. Je kunt heerlijk rond het gebied wandelen. Vanaf de uitkijkpunten langs de wandelroute is het gebied goed te overzien.

Vergaderen in de natuur

Op zoek naar een inspirerende vergaderlocatie vlak bij Rotterdam? De prachtig gerenoveerde Zuid-Hollandse boerderij uit 1666 kan gehuurd worden om te vergaderen of voor workshops of lezingen. Geïnteresseerd?

Kijk voor meer informatie over deze unieke vergaderlocatie in de natuur, gelegen vlak bij Rotterdam!

Boerderij Ackerdijkse Plassen

Vergaderboerderij Ackerdijkse Plassen

Vogels, vogels en vogels

In de Ackerdijkse Plassen komen veel verschillende soorten vogels voor. Als je het gebied bezoekt, zie je het jaar door telkens andere vogels:

  • Broedvogels zoals de blauwborst, bosrietzanger en spotvogel. Deze vogels broeden in het gebied. Net als weidevogels als grutto, kievit en tureluur. Ook bouwen groepen aalscholvers nesten in bomen en broeden in kolonies rond de plassen.
  • Doortrekkers zoals de bijzondere witgat, kemphaan en groenpootruiter. Zij vullen hun reserves aan op de doortrek van noord naar zuid (en terug). Zij zijn in het voorjaar en late herfst te zien.
  • Overwinteraars zoals smient en pijlstaart. Deze vogels leven in de zomer noordelijker. In de winter trekken zij naar het zuiden en overwinteren bij ons in de Ackerdijkse Plassen. Ze leven vaak in groepen van duizenden bijeen.

Toevluchtsoord

Er komen veel bedreigde vogelsoorten in het natuurgebied voor. Natuurmonumenten werkt eraan om deze natuur bij de stad in stand te houden voor de bijzondere bewoners, zoals de grutto. Deze oer-Hollandse vogel heeft het ontzettend zwaar. Zo is de grutto de laatste 10 jaar met 50% achteruit gegaan in ons land. Dit terwijl ongeveer 85% van de West-Europese gruttopopulatie hier broedt, in ons kleine kikkerlandje! Natuurmonumenten werkt erg hard om de grutto’s en andere weidevogels in reservaten te beschermen.

Grutto

De grutto heeft het zwaar in ons land

Klimaatbuffer waterberging

Hoogheemraadschap van Delfland heeft een waterberging bij de Ackerdijkse Plassen aangelegd. Door het aanleggen van de waterberging, kunnen we in natte periodes het water beter in het gebied vasthouden. Dit zorgt voor minder problemen in de Ackerdijkse polder en elders in de regio. Ook betekent de waterberging een uitbreiding van leefgebied voor soorten als de roerdomp en de blauwborst. Voor de natuur is dit een belangrijke aanwinst!

Koeien Hoeve Biesland in de Ackerdijkse Plassen

Samenwerken met de boer

De bruin-witte koeien die door de Ackerdijkse Plassen lopen, zijn van Hoeve Biesland. Boer Tim van Bregt en Jan Duijndam beheren in samenwerking met de boswachters van Natuurmonumenten de graslanden van de Ackerdijkse Plassen. Mede door de komst van de koeien van Hoeve Biesland in 2009 is het natuurgebied weer open en broeden weidevogels zoals de grutto, tureluur en kievit in het gebied.

Benieuwd naar het verhaal achter Hoeve Biesland?

Ackerdijkse Plassen

Agenda

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Ackerdijkse Plassen

Nieuws

Direct naar

Ackerdijkse Plassen

Wat wij hier doen

Vogelreservaat Ackerdijkse Plassen

Ackerdijkse Plassen, onder de rook van Rotterdam, is een oase voor rietzangers, weidevogels en een enorme aalscholverkolonie. Zelf kun je daarom niet het gebied in, tenzij je een excursie boekt met de boswachter. Je kunt wel om het gebied heen lopen of fietsen en volop vogels spotten. Ons werk is nooit klaar. Om de leefomstandigheden voor al die soorten vogels optimaal te houden, onderhouden en verbeteren we het gebied voortdurend. Daarbij worden we geholpen door een groep van circa 25 toegewijde vrijwilligers en de steun van al onze leden. Ben jij al lid?