Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe gebiedsvisie voor IJsselvallei

03 januari 2024 | Ramona Fredriks

Natuurmonumenten is trots op de IJsselvallei en wil goed voor de natuur in de IJsselvallei zorgen. Om de juiste beslissingen te nemen op het vlak van natuurbeheer, hebben de boswachters van de beheereenheid Zuid-Veluwe en IJsselvallei een nieuwe Gebiedsvisie IJsselvallei 2024-2041 geschreven.

Nieuwe gebiedsvisie IJsselvallei

Esther Rust, Coördinator Natuurbeheer bij Natuurmonumenten: “Wij zijn trots op deze nieuwe visie die de toekomstige ontwikkeling van de IJsselvallei en het beheer voor de komende achttien jaar beschrijft. We blijven ons inzetten om de natuurwaarden van alle natuurgebieden te behouden en waar mogelijk te herstellen. Dat doen wij graag samen met onze partners, onze pachters, onze vrijwilligers, onze buren, andere natuurorganisaties en terreineigenaren.“

Toekomstbeeld IJsselvallei

De ambitie van Natuurmonumenten is gerealiseerd wanneer in de zuidelijke IJsselvallei natuurlijke processen de ruimte krijgen en de doelen, zoals in de visie beschreven, gehaald zijn. De natuurgebieden in de IJsselvallei worden de kernen van een samenhangend netwerk dat natuurrijk is, robuust is en inspireert. Een prachtig gebied om van te genieten en trots op te zijn.

De gebiedsvisie in een notendop

Natuurmonumenten zal zich de komende jaren actief inzetten om de negatieve effecten op de natuurgebieden in de IJsselvallei sterk te verminderen én (nieuwe) natuur te ontwikkelen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke opgave voor een toekomstbestendige leefomgeving met gezonde bodem, water en lucht. 

Rondom de natuurgebieden zien we de volgende belangrijke opgaven:

  • Robuuste en verbonden natuurgebieden.
  • Een natuurlijk functionerend watersysteem.
  • Natuurinclusieve landbouw die past bij het mooie landschap.
  • Uitbreiding van honderden hectaren extra bos.

De realisatie van deze opgaven leidt tot een aantrekkelijke zuidelijke IJsselvallei. Een soortenrijke IJsselvallei: veel soorten planten en dieren kunnen er leven. Een gezonde IJsselvallei: de kwaliteit van de lucht, bodem en het water zijn sterk verbeterd. En een mooie IJsselvallei: het landschap is aantrekkelijk en passend bij de lange ontstaansgeschiedenis van het gebied.

Beleef de IJsselvallei

In de IJsselvallei kunt je heerlijk genieten van het buiten zijn. Er zijn verschillende fietsroutes en vele wandelpaden. Ook te paard kun je dit weidse gebied verkennen, soms via de plaatselijke weggetjes, soms via ruiterpaden. Bekijk de routes

Ramona Fredriks
Ramona Fredriks