Bonnenpolder

Het Staelduinse Bos en het naastgelegen open poldergebied de Bonnenpolder zijn al jaren een verademing voor velen om te recreëren. Fietsen, wandelen en sporten. Je ziet het hier allemaal gebeuren.

Visualisatie plan Bonnenpolder

Toch is de toekomst van de Bonnenpolder al tientallen jaren onzeker. Oprukkende bebouwing is een van de gevaren die hier, in de Randstad, continu op de loer ligt. Verschillende bewonersinitiatieven hebben zich in het verleden en heden sterk gemaakt om de openheid van de polder te beschermen.

Samen werken aan een mooiere Bonnenpolder

Er ligt nu een mooie kans om het gebied veilig te stellen, de natuur hier met een groot stuk uit te breiden en te zorgen dat de polder niet versnipperd raakt. Daarom werkt Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap aan een ontwerp voor de Bonnenpolder. De drie initiatiefnemers hebben een externe projectleider, Frank van Vliet van APPM, en Adriaan Geuze en Penne Hangelbroek van landschapsarchitectenbureau West 8 gevraagd om samen met betrokken partijen uit de omgeving te komen tot een goed ontwerp voor het gebied. Dit is gebeurd via een drietal ontwerpsessies. Bekijk hier het plan voor natuur in de Bonnenpolder.

Bekijk de video hieronder voor meer informatie.

Geef je mening

Het plan voor meer natuur in de Bonnenpolder kunnen we alleen realiseren als er genoeg voorstanders zijn. Reageer hier en geef je mening >>

“Het is ontzettend belangrijk om je mening te geven over het plan, óók en júist wanneer je het er mee eens bent”, aldus Dirk Kunst van Natuurmonumenten. “Dit plan inclusief natuurbegraven is misschien de laatste kans om de Bonnenpolder open en groen te houden. Deze kans mogen we toch niet laten schieten?”

Op 15 maart 2018 sprak de gebiedscommissie zich uit over het plan. Lees hier het nieuwsbericht >>

Visualisatie plan Bonnenpolder

Natuur is leidend

Het plan is om in een beperkt gedeelte van het natuurgebied (30 hectare) ruimte te bieden aan mensen die een laatste rustplaats willen in de schoonheid van de natuur. Bij het maken van een natuurbegraafplaats staat de natuur voorop. Het is dus allereerst een gewoon natuurgebied. Hoe de natuurbegraafplaats eruit gaat zien, waar die komt te liggen en hoeveel plekjes er komen, hangt af van het landschapsontwerp en het soort natuur dat daarin beoogd is. De natuur is leidend bij het bepalen waar er ruimte is voor natuurbegraven.

Bloeiende bloemen en kwakende kikkers

De boswachters van Natuurmonumenten willen hogere natuurwaarden creëren in de Bonnenpolder. Dat je kunt wandelen tussen bloeiende bloemen in de open polder en de kikkers hoort kwaken in de brede sloot. Vanuit de Bonnenpolder wandel je zo naar het sprookjesachtige Staelduinse bos waar de grote bont specht ritmisch op de boomstam roffelt. En stel je voor dat je vanuit Rotterdam op de fiets kunt stappen en via een fietsnetwerk zo langs onze Hollandse kust kan fietsen? Fantastisch toch!

Visualisatie plan Bonnenpolder

Zuid-Hollands Landschap beoogd beheerder

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is beheerder van het Staelduinse bos en dus buurman van de Bonnenpolder. Logischerwijs is er daarom gekozen dat Stichting Het Zuid-Hollands Landschap het gebied gaat beheren (98 ha natuur, op termijn 30 ha natuur met natuurbegraven).

Meer weten over het gezamenlijke ontwerpproces? Of bekijk onderstaand filmpje!

Meer & behoud van groen in de Randstad

Natuurmonumenten heeft zich de afgelopen decennia eveneens actief ingezet voor bescherming van de schaarse groene ruimte bij grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Gebiedsmanager Dirk Kunst van Natuurmonumenten: “Voor ruim 300 hectare polderlandschap aan de noordkant van Rotterdam is bescherming nu gegarandeerd. Kilometers nieuwe wandel- en fietspaden in de natuur zorgen hier voor meer recreatie aan de rand van de stad. Dit willen we ook realiseren in de Bonnenpolder.”

Kijk hier wat er allemaal te beleven is op het Rotterdams platteland.

Meer weten?

Bekijk hier de veelgestelde vragen over natuurbegraven. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Kijk dan op www.natuurindebonnen.nl.

logo