Natuurbegraafplaats Huis ter Heide

Natuurgebied Huis ter Heide ligt in het hart van Brabant, tussen Tilburg en Kaatsheuvel. In en op de herstelde vennen zitten kikkers, libellen en watervogels. Op de heide kun je de leeuwerik nog volop horen zingen. Schotse hooglanders grazen op hun gemak grassen en jonge boompjes weg. De lanen door de bossen herinneren aan het landgoed dat hier ooit lag, net als het witte Jachthuis.

Huis ter heide Natuurbegraven

Mozaieklandschap

De natuur van Huis ter Heide is een mozaïek van bossen, vennen, graslanden, heide en akkertjes. Natuurmonumenten wil dat mozaïek verder versterken door er nog meer variatie en structuur in aan te brengen. Abrupte overgangen van bos naar grasland worden verzacht met een brede zoom van bomen, struiken en kruiden. In het bos worden open en daardoor zonnige plekken gemaakt en in de graslanden zorgt zij voor meer kruiden en structuur. Dit alles verbetert het leefgebied van veel planten en dieren.

Gezonde bodem

De natuur lijdt hier onder de verzuring van de bodem. Je ziet het aan de eiken die massaal sterven. Zij kunnen met hun wortels niet meer de juiste voedingsstoffen in de bodem opnemen. Die zijn onder invloed van stikstof opgelost en weggespoeld naar diepere bodemlagen. Natuurmonumenten wil de bodem weer gezond maken. Zo laat zij meer dood hout in het bos achter dat langzaam verteert en zo mineralen aan de bodem toevoegt. Ook worden op open plekken in het bos boomsoorten aangeplant, zoals linde, hazelaar en esdoorn. Afvallende bladeren van deze bomen vormen een goede mest voor de verarmde bodem.

Verbindingen maken

We zetten ons ook in om Huis ter Heide te verbinden met natuurgebieden in de omgeving. Zo een natuurnetwerk maakt de natuur sterker en veerkrachtiger. Aan de oostkant liggen de Loonse en Drunense Duinen, aan de westkant Boswachterij Dorst. Door Huis ter heide met deze natuurgebieden te verbinden krijgen planten en dieren de mogelijkheid om zich te verplaatsen, wat hun overlevingskansen vergroot. Dit helpt bijvoorbeeld de boomkikker om vanuit de Brand, de vennen van Huis ter Heide te bereiken. En de das kan zo zijn opmars naar het westen verder voortzetten.

Jachthuis Huis ter Heide

Natuurbegraven

Landelijk werkt Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland aan het versterken van natuur en het mogelijk maken van natuurbegraven. Deze samenwerking levert winst op voor zowel de natuur als de cultuurhistorie van Huis ter Heide. Op 35 hectare van het in totaal 1000 hectare grootte natuurgebied wordt een natuurbegraafplaats ontwikkeld. Het jachthuis wordt ingericht als informatiecentrum en de de huidige werkschuur wordt omgebouwd tot een kleine ceremonieruimte. De open plekken die bij de omvorming tot een natuurrijker bos worden gemaakt, bieden ruimte voor natuurbegraven. De historische padenstructuur van het landgoed met lanen en zichtassen wordt hersteld en in het ontwerp van de natuurbegraafplaats opgenomen. De natuurbegraafplaats blijft voor iedereen toegankelijk.

Wil je meer lezen over de toekomst voor de natuur op Huis ter Heide? Download dan deze brochure

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo