Natuurbegraafplaats Huis ter Heide

Natuurgebied Huis ter Heide ligt in het hart van Brabant, tussen Tilburg en Waalwijk. In en op de herstelde vennen zitten kikkers, libellen en watervogels. Op de heide kun je de leeuwerik nog volop horen zingen. Schotse hooglanders grazen op hun gemak grassen en jonge boompjes weg. De lanen door de bossen herinneren aan het landgoed dat hier ooit lag, net als het witte Jachthuis.

Mozaieklandschap

De natuur op Huis ter Heide heeft ernstig te lijden onder verontreiniging. Vervuilende stoffen uit de intensieve landbouw komen terecht in de bodem. Daardoor hebben planten en dieren het moeilijk. Eikenbomen sterven zelfs massaal.

Natuurmonumenten wil in dat mozaieklandschap nog meer structuur en variatie in begroeiing krijgen en in het bos meer open plekken maken. Planten en dieren krijgen er zo aantrekkelijke leefgebieden bij. 

Natuurbegraven

Natuurbegraven helpt ons om de natuur weer in balans te brengen. Eiken die te lijden hebben onder verzuring, halen we weg, zodat er open plekken ontstaan die geschikt zijn voor natuurbegraven. Zo ontstaat er een gevarieerd bos waar het planten- en dierenleven zich kan herstellen. In de bosranden zie je snel weer bosvlinders dansen in de zon.

Verbindingen maken

We zetten ons ook in om Huis ter Heide te verbinden met natuurgebieden in de omgeving. Aan de oostkant ligt het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, aan de westkant Boswachterij Dorst. Deze verbindingen geven planten en dieren de mogelijkheid om zich te verplaatsen, wat hun overlevingskansen vergroot. Dit helpt bijvoorbeeld de boomkikker om vanuit de Brand, de vennen van Huis ter Heide te bereiken. En de das kan zo zijn opmars naar het westen verder voortzetten.

Herstel natuur en landschap

Ook kunnen we dankzij natuurbegraven het historische karakter van het landgoed behouden. Al sinds hun ontstaan waren landgoederen hun eigen inkomstenbron. Bijvoorbeeld door het verpachten van akkers, weilanden, vis- en jachtrechten en houtverkoop. Natuurbegraven is zo een eigentijdse manier om het landgoed en de natuur erop te beschermen.