Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Empese en Tondense Heide

Empese en Tondense Heide

Wandelen tussen water en bloemen

LET OP: De wandelroutes zijn afgesloten t/m 15 juli vanwege broedseizoen. Wel toegankelijk zijn: Van Hasseltpaadje, Mestweg en het lusje via het vlonderpad.

De dorpjes Empe en Tonden liggen in de buurt van dit natuurgebied, vandaar de naam Empese en Tondense Heide. Een weids en waterrijk gebied, met diverse vennen. Om het toegankelijk te maken, legden we een vlonderpad aan. In voorjaar en zomer is het gebied op zijn mooist. Korenbloemen en Spaanse ruiters kleuren langs de wandelroute blauw en paars. En waar bloemen zijn, zijn insecten. Zo mooi!

Nog een tip: trek je laarzen aan als je komt wandelen. Enkele delen van de wandelroutes zijn het best begaanbaar met laarzen.

Eline
Eline ter Schure

Boswachter van dit gebied

Meer over Empese en Tondense Heide

Over het gebied

In 1929 kocht Natuurmonumenten twee heideterreinen om ze te redden van de ontginning: de Empese en Tondense heide. Toen 54 hectare bij elkaar. Nu is het gebied 260 hectare groot, doordat Natuurmonumenten in de loop der jaren nieuwe gronden heeft kunnen aankopen. Een flink gebied om heerlijk doorheen te struinen. Genieten van water, bloemen en zandpaden.

Empese en Tondense Heide

Bijzondere natuur

De Empese en Tondense Heide is een weids en open gebied waar je nog restanten kunt vinden van een bijzondere vegetatie van droge en natte heide, blauwgrasland en nat schraalland afgewisseld met vennen. Extra bijzonder dat je hier kunt wandelen en genieten van de mooie bloemen die bij deze bijzondere vegetatie horen. Denk aan paarsbloeiende planten als Spaanse ruiter en blauwe knoop, en ook orchideeën als gevlekte orchis tref je hier.

 

Heideblauwtje op dopheide

Heideblauwtje op dopheide

Mooie fladderaars

Ook voor vogels en insecten is het gebied de moeite waard. De zeldzame grauwe klauwier is er gezien en er komen maar liefst tien zeldzame soorten insecten voor. Sprinkhanen met mooie namen als gouden sprinkhaan en zompsprinkhaan. En aan vliegende insecten tref je zomers heideblauwtjes en tengere pantserjuffers. Maar ook als je de namen niet kent, is het genieten van mooie blauwe en groene fladderaars. Houd vooral ook de activiteitenagenda in de gaten: op pad met de boswachter!

Empese en Tondense Heide

De mooiste routes

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Empese en Tondense Heide

Nieuws

Empese en Tondense Heide

Wat wij hier doen

Verdroging tegengaan

Eind jaren ‘90 luidde Natuurmonumenten de noodklok: er was snel actie nodig, anders zou het natuurgebied te sterk verdrogen. De provincie Gelderland plande een flinke gebiedsuitbreiding, er werd grond aangekocht. De doorbraak kwam toen de buurman rond 2008 besloot zijn agrarisch bedrijf om te gooien en een flink deel van zijn gronden in natuurgebied om te zetten. In samenwerking met waterschap Vallei en Eem en de betrokken agrariër konden we in 2013 en 2014 de natuurinrichting uitvoeren. Het open landschap is hersteld, het gebied is weer natter en diverse om het gebied heen gelegen agrarische gronden zijn verhoogd om natschade te voorkomen. Zo kunnen landbouw en natuur naast elkaar functioneren. En in 2018 slaagden we erin de laatste gronden aan te kopen die nodig zijn voor verder natuurherstel.

Help mee de natuur te behouden