Natuurgebied

Hegewiersterfjild

Kluut © KINA / Johannes Klapwijk

Welkom in het Hegewiersterfjild

Het Hegewiersterfjild is een belangrijk broedgebied voor zowel wad- als weidevogels. In het voorjaar zitten er volop grutto's, tureluurs, scholeksters en kieviten. Ook visdiefjes en steltlopers zoals kleine plevier en kluut bevolken de nieuwe schelpeneilanden die voor deze soorten zijn aangelegd dan in grote aantallen.

Simon de Winter
Simon de Winter

Boswachter van dit gebied

Meer over Hegewiersterfjild
 • Nieuws
 • Routes
 • Agenda
 • Over het gebied

  Als hoogwatervluchtplaats biedt het Hegewiersterfjild tijdens vloed een rustplaats aan talloze wadvogels. Vanuit de vogelkijkhut in het gebied zijn de vogels goed te bekijken. In het najaar jaagt de slechtvalk op de vele smienten en goudplevieren. De kolgans en brandgans weten het gebied in de winter goed te vinden. Het gebied is dan ook het hele jaar door een waar vogelparadijs.

  Kleur

  In het Hegewiersterfjild wordt zoute kwel naar de oppervlakte gestuwd. Hierdoor groeien er ook zoutminnende planten zoals zeekraal, zeeaster en zilte schijnspurrie. Ook de zeldzame gulden sleutelbloem en verschillende orchideeën komen in het gebied voor. Al deze planten bij elkaar geven in het voorjaar een mooie kleur aan het gebied.

  Vernatting

  Natuurmonumenten is bezig met een vernattingsproject in dit bijzondere natuurgebied. De hoge, droge landbouwpercelen worden afgegraven zodat ze geschikt worden voor weidevogels in het voorjaar en voor wad- en trekvogels in het najaar. Door dit project hoopt Natuurmonumenten dat er nog meer vogels naar dit gebied komen, zoals bijvoorbeeld de steltkluut.

  Vogelkijkhut Hegewiersterfjild - Natuurmonumenten

  Vogelkijkhut Hegewiersterfjild

  Werkzaamheden in het Hegewiersterfjild afgerond

  Na jarenlang graven, grond verzetten en bouwen, worden de werkzaamheden in het Hegewiersterfjild deze maand afgerond. De genomen maatregelen hebben het gebied robuuster, geschikter voor vogels en beter beleefbaar gemaakt.

  Lees verder

  Weidevogelbroedseizoen: vliegvlugge kuikens en vogelgriep

  Het broedseizoen kent dit jaar duidelijke hoogte- en dieptepunten. De hoeveelheid vogels en kuikens was over het algemeen ongekend. De vogelgriep heeft daarentegen ook flink huisgehouden in het Hegewiersterfjild.

  Lees verder

  Weidevogelseizoen 2022 gemiddeld, dus niet goed genoeg

  De broedresultaten van 2022 in de hele provincie voor de vier weidevogelsoorten grutto, kievit, scholekster en tureluur in één overzicht gepresenteerd.

  Lees verder
  Hegewiersterfjild

  De mooiste routes

 • Fietsen

  Vogels kijken in Friesland

  Houd je van vogels? Dan zal deze 65 kilometer je al snel een hele dag kosten. Dat komt omdat je steeds zult afstappen om te kijken wat daar weer vliegt. Trekvogels volgen graag de kustlijn en het noordwesten van Friesland is enorm populair onder zowel vogels als vogelaars

  • 65 km
 • Hegewiersterfjild

  Agenda

  Hegewiersterfjild
  za 13 mei
  Wandelen

  Wad- en weidevogelexcursie Hegewiersterfjild

  Ontdek dit bijzondere gebied ten zuiden van Harlingen met zowel wad- als weidevogels en heel veel bloemen.

  Hegewiersterfjild
  zo 04 jun
  Wandelen

  Wad- en weidevogelexcursie Hegewiersterfjild

  Ontdek dit bijzondere gebied ten zuiden van Harlingen met zowel wad- als weidevogels en heel veel bloemen.

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Praktisch

  Hegewiersterfjild

  Nieuws van de boswachter

  logo