Mantingerbos- en weiden

Projecten in Mantingerbos- en weiden

  • Echte koekoeksbloem
    Project

    Project 'Brede Kijk op het Oude Diep'

    Natuurmonumenten werkt samen met andere partners om nieuwe natuur te ontwikkelen en de waterhuishouding rondom het Oude Diep te verbeteren.

  • logo