Ga direct naar inhoud
Welkom in Vreugderijkerwaard

Vreugderijkerwaard

Vreugderijkerwaard hoog water

Welkom in Vreugderijkerwaard

De Vreugderijkerwaard is een prachtig rivierenlandschap vol bijzondere planten en vogels. Geniet van dit weidse landschap tijdens een fietstocht of wandeling over de dijk of ga mee met onze boswachter om het gebied van dichtbij te beleven.

Hester Wolters NM
Hester Wolters

Boswachter van dit gebied

Meer over Vreugderijkerwaard

Over het gebied

Geniet van dit weidse landschap tijdens een fietstocht over de dijk of wandeling over het laarzenpad. De picknickplek biedt een schitterend uitzicht over de IJssel. Vanuit de vogelkijkhut kun je de vele vogels in het gebied goed bewonderen. Om de kwetsbare soorten te beschermen is het gebied niet vrij toegankelijk; ga mee op excursie met onze boswachters om de Vreugderijkerwaard van dichtbij te beleven.

 

Vreugderijkerwaard

Rivierduin

De Vreugderijkerwaard is uniek vanwege haar bijzondere stroomdalflora: planten die alleen in het stroomgebied van een rivier groeien. Stroming en zandafzet zorgen er voor metershoge zandduinen langs de rivier. Op deze rivierduinen vind je de stroomdalplanten met namen als bevertje, sikkelklaver en blauwe bremraap. Veel van deze planten groeiden oorspronkelijk alleen in Midden-Europa. Ze zijn met de stroom van de IJssel meegelift en zo in ons land doorgedrongen.

Vreugderijkerwaard

Nevengeul

Parallel aan de IJssel heeft Natuurmonumenten in de Vreugderijkerwaard een zogenaamde nevengeul gegraven. Deze geeft de rivier bij hoog water meer ruimte voor waterafvoer. Ook de natuur profiteert van deze ingreep. In deze nevengeul groeien bijzondere planten, zoals watergentiaan en fonteinkruidsoorten. Vogels zoeken voedsel in het ondiepe water en vissen vinden er paaiplaatsen.

Vogels kijken

Je vindt in de Vreugderijkerwaard het hele jaar door grote aantallen vogels. In het voor- en najaar verblijven er kievieten, kemphanen, grutto's en andere steltlopers. In de winter zie je duizenden kol- en brandganzen langs de rivier. Bijzondere vogels die hier broeden zijn de visdief, kluut en zwarte stern. Boven de rietlanden jaagt de bruine kiekendief. Vanuit de vogelkijkhut kun je de vogels in de Vreugderijkerwaard goed zien.

Dijkverlegging

Vanwege het project Ruimte voor de Rivier is het stroombed van de IJssel vergroot. En heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijk bij de Vreugderijkerwaard verlegd. In mei 2017 is het gebied feestelijk 'teruggegeven' aan bewoners, eigenaren en beheerders. Een dynamisch stuk nieuwe natuur is toegevoegd aan het bestaande natuurgebied. Hiervan profiteren zowel broedvogels als trekvogels die in het voor- en najaar voedsel komen zoeken.

Kluut
Vreugderijkerwaard

Agenda

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Vreugderijkerwaard

Nieuws

Direct naar