Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Baggeren voor mooie laagveen natuur

16 september 2015 | Astrid Schoenmaker

Door slib weg te zuigen in deTienhovense en Ankeveense Plassen verhogen we de waterkwaliteit en de kans op groei van bijzondere waterplanten.

Baggeren voor mooie laagveen natuur

<p> In de loop van jaren vormde zich een dikke laag bagger op de bodem van de plassen. Het wegzuigen van het slib verbetert de waterkwaliteit en vergroot de kans op groei van bijzondere waterplanten, zoals krabbenscheer en fonteinkruid; karakteristieke planten van laagveengebieden.</p>
<p>De werkzaamheden duren tot uiterlijk maart 2016.</p>
<h3>Onderzoek</h3>
<p>Als eerste wordt gewerkt in de Tienhovense Plassen, daarna volgen de Ankeveense. Voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering is vooraf grondig onderzoek gedaan. “Door onderzoek weten we precies waar de bagger ligt en de hoeveelheid. Op sommige plaatsen ligt veel, op andere juist helemaal niets. We baggeren nu op de plekken waar het echt nodig is”, vertelt boswachter Marcel Kwant.</p>
<h3>Ruim 200.000m3</h3>
<p>Uit de Ankeveense Plassen wordt ongeveer 180.000 m³ bagger weggezogen en verwerkt in een nabij gelegen weilanddepot. De circa 23.500 m³ slib uit de Tienhovense plassen verwerkt men onder water in een natuurontwikkelingslocatie.</p>
<h3>Baggerspecialist</h3>
<p>J.P. Schilder BV voert de baggerwerkzaamheden, in opdracht van Natuurmonumenten, uit. Deze baggerspecialist verrichtte eerder werkzaamheden in de Ankeveense plassen en werkt op tal van andere locaties in heel Nederland. Samen met kennisinstituut TNO ontwikkelde J.P. Schilder BV een werkmethode en materieelstuk speciaal toegespitst op de omstandigheden in de Ankeveense plassen. Hierdoor kan met de grootste nauwkeurigheid gewerkt worden.</p>
<h3>Financiering</h3>
<p>De werkzaamheden zijn mogelijk gemaakt vanuit het Europese LIFE project “New Life for Dutch Fens”. Dankzij een Europese LIFE-subsidie en bijdragen van Nederlandse overheden kunnen we tal van werkzaamheden uitvoeren in laagveengebieden en de kwaliteit en het oppervlakte van deze kostbare natuur verhogen. LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en dierensoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit.</p>
<p>Meer informatie over dit project vind je op <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/project/nieuw-leven-in-het-veen-new-lif…;

Astrid Schoenmaker

Bioloog en tuinfan