Nieuws van de boswachter

Natuurverbinding Naardermeer - Ankeveense Plassen groot succes

08 oktober 2015 | Astrid Schoenmaker

Reeën, vossen en hazen zijn regelmatige passanten. Dat is goed te zien op beelden van de cameraval.

Natuurverbinding Naardermeer - Ankeveense Plassen groot succes

Boswachter Marcel Kwant van Natuurmonumenten is trots op de nieuwe natuurverbinding: "Het heeft tientallen jaren geduurd voordat deze natuurverbinding er kwam. Maar nu kan je als boswachter echt trots zijn dat het er eindelijk is. Dat je de dieren hebt kunnen helpen."

Bekijk hier het nieuwsitem met Marcel Kwant bij de natuurverbinding >>

Natuurgebieden verbonden door faunapassage

Het Naardermeer en de Ankeveense Plassen zijn grote en internationaal unieke moerasgebieden. Ze werden tot 2013 van elkaar gescheiden door de drukke provinciale weg N236 en ’s-Gravelandse vaart. Twee grote faunapassages onder de weg, van respectievelijk 60 en 80 meter breed, verbinden tegenwoordig de natuurgebieden met elkaar.

Cameravallen tonen aan: de natuurverbinding werkt!

Jaap Mulder van Bureau Mulder-Natuurlijk houdt de verbindingen goed in de gaten. Dit doet hij met cameravallen en batloggers. Zo krijgt hij een goed beeld van de faunabewegingen. Hieruit blijkt dat de lokaal aanwezige dieren de verbinding al vanaf het begin intensief gebruiken. Reeën en vossen gebruiken de verbinding het vaakst. Gevolgd door hazen.

Ook ringslangen, heikikkers, rugstreeppadden en minstens vier soorten vleermuizen gebruiken de verbinding. Met name voor de watervleermuis, die meestal dicht boven het water vliegt, biedt de faunapassage een veilige oversteekplaats en goed foerageergebied.

Video of ANKEVEEN mei 2015

Ingenieuze aanleg en bouw

De natuur onder de weg krijgt alle kans. Er is gekozen voor grote ruimtes tussen de rijbanen en een slimme en open vormgeving van de bruggen. Het daglicht dringt zo makkelijk door tot onder de bruggen. Een grote variatie aan planten groeit en bloeit nu tierig onder de wegdoorgang. De kerkuil is hier heel blij mee. Als het regent komt hij hier op muizen jagen. De faunapassages vormen ook een lichte kom. De natuurvriendelijke oevers zorgen voor een veilig en volwaardig leefgebied voor dieren.

Toekomst

De faunapassages ontwikkelden zich binnen twee jaar tot een volwaardig leefgebied voor plant en dier. En vormen een veilige verbinding tussen het Naardermeer en de Vechtplassen. Nu is het wachten op de komst van de otter en de bever: nieuwkomers die aan ‘de poort’ staan om zich te vestigen.

Astrid Schoenmaker
logo