Natuurgebied

Beningerslikken

  Beningerslikken

  Welkom in Beningerslikken

  De bijna 300 hectare van natuurgebied Beningerslikken bieden rust en ruimte aan vogels als ganzen, wulpen en de blauwborst. Door de diversiteit in het landschap voelen veel vogelsoorten zicht thuis in deze natuur nabij Zuidland, in de buurt van Hellevoetsluis.

  Chantal van Burg
  Chantal van Burg

  Boswachter Communicatie en beleven

  Meer over Beningerslikken
 • Nieuws
 • Over het gebied

  De bijna 300 hectare van natuurgebied Beningerslikken bieden rust en ruimte aan vogels als ganzen, wulpen en de blauwborst. Door de diversiteit in het landschap voelen veel vogelsoorten zicht thuis in deze natuur nabij Zuidland, in de buurt van Hellevoetsluis.

  Natuur op buitendijkse slikken

  Met de afsluiting van het Haringvliet in 1970 verdween het getij uit het natuurgebied. Zo werd het zoute water vervangen door zoet water. Dit zorgde voor een verandering in de natuur. Waar vroeger riet en biezen de slikken bedekten, heeft het natuurgebied nu bomen, struweel en ruigtekruiden als heemst, late guldenroede en moerasmelkdistel. In het struikgewas broeden nu onder andere blauwborst en bruine kiekendief.

  Zingende blauwborst

  Zingende blauwborst

  Drukte in het natuurgebied

  In het midden van de Beningerslikken grazen koeien in de graslanden. Weidevogels, maar ook grauwe ganzen, brandganzen, wulpen en goudplevieren maken graag gebruik van dit stukje natuur. In de winter wordt het natuurgebied nog drukker met de komst van veel wilde eenden, kuifeenden, smienten en andere eendensoorten.

   

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Huisregels

  Extra informatie

  Beningerslikken

  Nieuws van de boswachter

  Direct naar

  logo