Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Beningerslikken

Beningerslikken

Welkom in Beningerslikken

Ook boswachters hebben een favoriete plant. Voor mij is dat toch wel heemst. Een groengrijze plant met fluweelachtige bladeren, waarvan de bloemen zachtroze kleuren. Deze plant vind je niet overal in Nederland, want de soort houdt van brak water. Hier in de Beningerslikken zie je ze in grote getale en verwijzen ze naar het 'zoute' verleden van dit gebied.

Dionne Schouten
Dionne Schouten-Heinrici

Boswachter Communicatie en Beleven

Meer over Beningerslikken

Over het gebied

De bijna 300 hectare van natuurgebied Beningerslikken bieden rust en ruimte aan vogels als ganzen, wulpen en de blauwborst.  Door de diversiteit in het landschap voelen veel vogelsoorten zich thuis in deze typische deltanatuur. Het is een uitgestrekt landschap met kreken, slikplaten en ruigten aan de rand van het Haringvliet en het Spui.

Natuur op buitendijkse slikken

Met de afsluiting van het Haringvliet in 1970 verdween het getij uit het natuurgebied. Zo werd het zoute water vervangen door zoet water. Dit zorgde voor een verandering in de natuur. Waar vroeger riet en biezen de slikken bedekten, heeft het natuurgebied nu bomen, struweel en ruigtekruiden als heemst, late guldenroede en moerasmelkdistel. In het rietruigten broeden nu onder andere blauwborst en bruine kiekendief.

 

Zingende blauwborst

Zingende blauwborst

Miljoenen trekvogels

Deze Delta ligt precies op de trekroute van miljoenen trekvogels en is - net als de Waddenzee - een onmisbare tussenstop op weg naar hun overwinteringsgebied in Afrika of Zuid- Europa of hun broedgebieden in het hoge noorden. Bij ons kunnen ze rusten en voedsel zoeken, zodat ze energie hebben om de lange reis te vervolgen.  

Dynamiek door het water

Wat Beningerslikken bijzonder maakt is de invloed van het water. Die beweegt niet alleen mee met het waterpeil op de grote rivieren, maar er is zelfs een bescheiden werking van eb en vloed. Land loopt onderwater en valt weer droog. Die dynamiek zorgt voor een gevarieerd landschap met diepe kreken, droogvallende slikplaten en rietruigtes die delen van het jaar onderwater staan. Een ideale plek voor vogels om te broeden en voedsel te zoeken.  

 

Waterrijke natuur

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Beningerslikken

Nieuws