Ga direct naar inhoud
Nieuws

Blik op de toekomst van de Brunssummerheide

19 september 2016 | Sander Verwoerd

Hoe ziet het natuurgebied er in 2033 uit? Je leest de ambities en doelen van Natuurmonumenten in de nieuwe natuurvisie over dit gebied.

Blik op de toekomst van de Brunssummerheide

Download de natuurvisie 'Brunssummerheide 2016-2033' (pdf)

Over de Brunssummerheide

Centraal gelegen in Parkstad Limburg in de drie gemeenten Brunssum, Heerlen en landgraaf ligt de Brunssummerheide. Het kent een verleden van mijnbouw en delfstoffenwinning maar is tegenwoordig een zeer bijzonder natuurgebied waar droge en natte heide, vennen en natte schraalgraslanden, hoogveen en hoogveenbossen naast elkaar voorkomen. Het is omgeven door groeven voor o.a. zilverzand. Het gebied vormt een groene oase in Parkstad en wordt door zeer veel recreanten bezocht. Bezoekers kunnen er genieten van vergezichten over de droge heide en het hoogveengebied, stromende beek, diverse bossen en een uitgestrekte zandvlakte.

Verder kijken dan de grenzen van het gebied

In de directe omgeving van e Brunssummerheide liggen nog andere natuurgebieden: de Teverenerheide (D.), Schinveldse bossen, natuurpark Roode Beek en het Schutterspark. Samen vormen deze gebieden een heel gevarieerd en min of meer aaneengesloten natuurgebied van ruim 30000 hectare, ook wel Heidenatuuurpark genoemd. Omdat de natuur zich, gelukkig, niet houdt aan grenzen, heeft Natuurmonumenten voor de Brunssummerheide en ook voor een deel buiten dit gebied in samenwerking met gebiedsdeskundigen, omwonenden en recreanten deze natuurvisie samengesteld. De visie is het handboek voor de komende jaren.

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd