Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bosbeheer in aantocht

28 april 2021 | Paul Wijenberg

Natuurmonumenten gaat als onderdeel van het regulier bosbeheer voorbereidingen treffen voor werkzaamheden in de noordoostelijke zone van het Brunssummerheidegebied. Deze zijn in het belang van de toekomstige biodiversiteit en dus de natuurkwaliteit van dit natuurgebied dat tevens onderdeel uit maakt van het grensoverschrijdende Heidenatuurpark.

bosinfographic

Bosbeheer voor de lange termijn

De verschillende karweien die nu voorbereid worden later dit jaar, na het broedseizoen, uitgevoerd in 3 gedeelten van het natuurgebied. Deze werkzaamheden waarbij de Amerikaanse eik wordt verwijderd maken onderdeel uit van het lange termijn-natuurbeheer zoals afgesproken in de Natuurvisie Brunssummerheide 2016-2033. Binnenkort worden de te verwijderen bomen geselecteerd en met kleurstippen gemarkeerd (het zogenaamde “blessen”).

Meer inheems, minder exoot, deel 1

In een perceel nabij de Toeristenweg wordt een oppervlakte van 0,5 hectare geheel ontdaan van de Amerikaanse eik. In een latere fase wordt dit perceel weer herplant met inheemse soorten. Ondanks dat het op de schaal van het gehele bosgebied een kleine oppervlakte is, blijft dit een vrij rigoreuze maar weloverwogen ingreep. In de eerdergenoemde natuurvisie is namelijk vastgelegd dat Natuurmonumenten in 2033 de aanwezigheid van de uitheemse Amerikaanse eik met 60% gereduceerd is. De Amerikaans eik hoort hier van nature niet thuis en valt daarom onder de zogenaamde exoten. Zij bedreigen de groeikansen van de inheemse eiken en dennen. Daarbij is bewezen dat de soortenrijkdom van mossen, insecten en vogels rondom de Amerikaanse eik aanzienlijk minder is dan onder bijvoorbeeld een inlandse eik. 

We laten de kapvlakte ongeveer 1,5 jaar open en kaal liggen maar in de tussentijd freezen we de weelderig opgroeiende zaailingen van de Amerikaanse eiken geheel weg. Daarna planten we op dit perceel weer inheemse boomsoorten aan. Op deze manier vormen we deze bossen stap-voor-stap om van exotisch naar inheems. Het perceel ligt buiten het blikveld van de passerende voetganger of fietser op de Toeristenweg.  

Meer inheems, minder exoot, deel 2

Verder vindt er een dunning plaats van Amerikaanse eiken in een tweetal percelen nabij het fietspad Grote Heiweg. In een perceel naast het fietspad worden diverse Amerikaanse eiken verwijderd. Ook deze horen hier van nature niet thuis en de natuurkwaliteit wordt hierdoor sterk vergroot. In een ander, naburig perceel van ongeveer 3 hectare worden de Amerikaanse eiken tussen de inheemse eiken en dennen uitgekiend geselecteerd en gezaagd. Daarbij heeft dit gebied ook een archeologische waarde vanwege de aanwezigheid van prehistorische grafheuvels. Uiteraard worden deze geheel ontzien.

Verantwoord bosbeheer voor een gezonder bos

Natuurmonumenten voert een verantwoord bosbeheer uit en dient altijd de natuur op de lange termijn. Zo wordt het kappen van bomen altijd vanuit grondige ecologische toetsingen uitgevoerd en is dat in het belang van een gezonder toekomstbos. Daarbij streven we naar uitbreiding van de soortenrijkdom (biodiversiteit) in het bos maar dienen we ook de veiligheid van de bezoekers.

 

 

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg