Ga direct naar inhoud
Nieuws

Deel Sibelco groeve overgedragen aan Natuurmonumenten

29 juli 2021 | Bianca de Craen

Het eerste deel van de gronden van de Sibelcogroeve in Heerlen zijn op 20 juli 2021 overgedragen aan Natuurmonumenten. De eerste tijd gaat Natuurmonumenten de overgedragen gronden beheren met schapen zodat het groevelandschap open blijft wat ten goede komt aan de biodiversiteit en de beleving van de groeve. De afgelopen tijd is er al hele mooie natuur ontstaan zodat Natuurmonumenten een vliegende start krijgt. Dassen en bevers hebben er al burchten gebouwd, recent is een vos met jongen gezien en ook de zandhagedis is al gespot.

Sibelco groeve

 

Realisatie Heidenatuurpark

Natuurmonumenten wil graag de natuurgebieden Brunssummerheide, Schinveldse Bossen en Teverenerheide in Duitsland verbinden om zo het Heidenatuurpark te realiseren: een robuust, aaneengesloten, grensoverschrijdend natuurgebied met ruimte voor recreatie. De Sibelcogroeve is een belangrijke bouwsteen voor de realisatie van het Heidenatuurpark. Door overdracht van een deel van de groeve aan Natuurmonumenten wordt een belangrijke stap gezet om de Brunssummerheide te vergroten en versterken. Zandwinning in Zuidplas gestopt

Zandwinning in Zuidplas gestopt

Zoals afgesproken in het zogeheten Eindplan heeft Sibelco de commerciële winning in de Zuidplas, Groeve Landgraaf, deel Oostzijde Centrale plas en Groeve 3 per 1 januari 2020 beëindigd en de gronden onlangs heringericht voor zover nog nodig. De meeste delen waren al op orde; het betrof met name het realiseren van details van het Eindplan. Het gebied is zo opgeleverd dat de geplande natuurdoeltypen gerealiseerd kunnen worden waar die er nog niet zijn.

Afronding werkzaamheden 

Natuurmonumenten stelt de gronden open voor bezoekers na afronding van de werkzaamheden in het kader van het IBA-project Rondje Groeves en de ontvangst van provinciale beheersubsidie die nodig is om de groeve te beheren en veilig open te stellen. Tot die tijd blijven de huidige hekken staan om te voorkomen dat mensen het gebied betreden en er gevaarlijke situaties ontstaan.

Zandwinning overige delen door tot 2032

Sibelco heeft vergunning voor het ontginnen van de overige delen van de groeve tot 2032. Tijdens het ontginnen zal al worden toegewerkt naar het realiseren van de afgesproken natuurdoeltypes voor de Centrale plas en Noord plas zodat ook hier Natuurmonumenten een mooie uitgangspositie krijgt.

 

Bianca de Craen
Bianca de Craen