Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Drastische verandering rond de Roode Beek door regenval

01 juli 2016 | Sander Verwoerd

Door de hevige regen de laatste tijd is het landschap rondom de Roode Beek op de Brunssummerheide afgelopen week veranderd.

Drastische verandering rond de Roode Beek door regenval

<p>Boswachters van Natuurmonumenten zijn dan ook deze week en misschien ook volgende week met man en macht bezig om de Brunssummerheide weer veilig en toegankelijk te maken. Voor alle gebruikers van de Brunssummerheide is het de komende weken dus nog oppassen geblazen, de paden zijn slecht begaanbaar door water en takken.</p>
<p><a href="/media_colorbox/60794/media_large/nl"></a></p>

placeholder

<h3>Veranderend landschap</h3>
<p>Rondom de Roode beek zien we dat door uitspoeling het landschap aan het veranderen is. Kwelwater (ondergrondse stroming die aan de oppervlakte uittreedt) heeft een andere weg gezocht vanaf de zandvlakte naar de Roode Beek. En links is het zand van de zandvlakte de Roode Beek in gestroomd. Het water kan nu niet zo snel weg waardoor het hoogveengebied meer water zal vasthouden. Dit kan alleen maar de natuurkwaliteit en de diversiteit positief beïnvloeden. We zijn dan ook zeer benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen en laten deze natuurlijke situatie dan ook gebeuren.</p>
<h3>Zandvlakte verandert in drijfzand</h3>
<p>Vroeger was de zandvlakte een moerassig gebied. Het dekzand uit de bruinkoolgroeve bij de Koffiepoel is in de jaren 20 van de vorige eeuw in dit gebied neergelegd. Hierdoor is het moeras verdwenen en is de huidige zandvlakte gecreëerd. Ecologisch is dit een prachtige toevoeging op het landschap van de Brunssummerheide maar de ondergrond is moeras en onstabiel. Door de regenval komen de meest onstabiele plekken nu tevoorschijn. Vandaar dat er diepe geulen zijn ontstaan en een kleine plek omgevormd is tot drijfzand. Deze plek kan gevaar opleveren en is dan ook afgezet met lint. De brug over de Roode Beek is wel toegankelijk. Verder laten we het landschap zijn werk doen en houden we de nieuwe ontstane situatie in de gaten.</p>

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd