Ga direct naar inhoud
Nieuws

Exotenbestrijding Brunssummerheide van start

29 september 2021 | Paul Wijenberg

In de komende periode laat Natuurmonumenten in het noordoostelijk gedeelte van de Brunssummerheide Amerikaanse eiken verwijderen. Deze snel groeiende exoten verdringen de groei en ontwikkeling van de inheemse boom- en struiksoorten. Omdat deze "overheersing" voor nu en voor later ten koste gaat van de kwaliteit van de inheemse natuur grijpen we volgens afgesproken plannen in.

Bladeren Amerikaanse eik in herfstkleuren

Verantwoord bosbeheer voor een gezonder bos

Natuurmonumenten voert een verantwoord bosbeheer uit en dient altijd de natuur op de lange termijn. Zo wordt het kappen van bomen altijd vanuit grondige ecologische toetsingen uitgevoerd en is dat in het belang van een gezonder toekomstbos. Daarbij streven we naar uitbreiding van de soortenrijkdom (biodiversiteit) in het bos maar dienen we ook de veiligheid van de bezoekers.

Boswachter Guido legt het verder uit:

Klik hier en zie het filmpje waarin Boswachter Guido uitlegt waarom en hoe we de Amerikaanse eik kappen.

Meer inheems, minder exoot, deel 1

In een perceel nabij de Toeristenweg wordt in oktober / november 2021 een oppervlakte van 0,5 hectare geheel ontdaan van de Amerikaanse eik. In een latere fase wordt dit perceel weer herplant met inheemse soorten. Ondanks dat het op de schaal van het gehele bosgebied een kleine oppervlakte is, blijft dit een vrij rigoreuze maar weloverwogen ingreep. In de eerdergenoemde natuurvisie is namelijk vastgelegd dat Natuurmonumenten in 2033 de aanwezigheid van de uitheemse Amerikaanse eik met 60% gereduceerd is. De Amerikaans eik hoort hier van nature niet thuis en valt daarom onder de zogenaamde exoten. Zij bedreigen de groeikansen van de inheemse eiken en dennen. Daarbij is bewezen dat de soortenrijkdom van mossen, insecten en vogels rondom de Amerikaanse eik aanzienlijk minder is dan onder bijvoorbeeld een inlandse eik. 

We laten de kapvlakte ongeveer 1,5 jaar open en kaal liggen maar in de tussentijd freezen we de weelderig opgroeiende zaailingen van de Amerikaanse eiken geheel weg. Daarna planten we op dit perceel weer inheemse boomsoorten aan. Op deze manier vormen we deze bossen stap-voor-stap om van exotisch naar inheems. Het perceel ligt buiten het blikveld van de passerende voetganger of fietser op de Toeristenweg.  

Meer inheems, minder exoot, deel 2

Verder vindt er dan ook een dunning plaats van Amerikaanse eiken in een tweetal percelen nabij het fietspad Grote Heiweg. In een perceel naast het fietspad worden diverse Amerikaanse eiken verwijderd. Ook deze horen hier van nature niet thuis en de natuurkwaliteit wordt hierdoor sterk vergroot. In een ander, naburig perceel van ongeveer 3 hectare worden de Amerikaanse eiken tussen de inheemse eiken en dennen uitgekiend geselecteerd en gezaagd. Daarbij heeft dit gebied ook een archeologische waarde vanwege de aanwezigheid van prehistorische grafheuvels. Uiteraard worden deze geheel ontzien.

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg