Ga direct naar inhoud
Nieuws

Het geheim van de stippen in het bos

23 juni 2021 | Paul Wijenberg

Binnenkort treft de boswachter eerste voorbereidingen voor het bosbeheer in de noordoostelijke zone van de Brunssummerheide, dat we al eerder aankondigden. Met het aanbrengen van speciale verfstippen (het zogenaamde blessen) op de stammen markeert hij de bomen die later dit jaar plaats gaan maken voor inheemse boom- en struikensoorten. Zo ontstaat een toekomstbestendiger bosgedeelte met veel meer variatie in bomen, struiken, planten- en dierenleven.

Verfstip

Boswachters Frans Reijnen en Guido Franck treffen in deze periode de eerste voorbereidingen voor een onderhoud aan een bos vol Amerikaanse eiken in de noordoostelijke zone van de Brunssummerheide. " We gaan op een tweetal locaties dunnen en kappen als onderdeel van het lange-termijn beleid. Volgens plan pakken we de overdadige verspreiding van de Amerikaans eik gefaseerd in het gebied aan. Deze uitheemse soort hoort hier van nature niet thuis en belemmert de groei van de inheemse bomen en struiken enorm."

Het betreft hier een vorm van regulier bosbeheer op de Brunssummerheide. De Amerikaanse eik komt op grote schaal voor en verdringt de inheemse soorten. Daarom wordt er stap-voor-stap gewerkt aan een omvorming van deze bosgedeelten. Amerikaanse eik er uit, inheemse soorten zoals winter- en zomereik terug.

In een perceel van ongeveer een 0,5 ha verwijderen we de Amerikaanse eik geheel. Die bomen die gekapt gaan worden markeren we nu alvast met die speciale verfstippen. Zo weten de bosarbeiders in oktober welke bomen verwijderd worden en welke gespaard dienen te blijven.

"Dit is een vrij rigoreuze ingreep die tijdelijk een kale vlakte oplevert", erkent boswachter Guido, "maar dat is in dit geval wel de beste aanpak in het belang van de toekomst van dit bosgedeelte. Op de kale vlakte krijgen licht, warmte en neerslag weer volop vrij spel en ontstaan er prima groeikansen voor inheems plant- en bomenleven. Gedurende 1,5 jaar verwijderen we de opgroeiende scheuten van de verwijderde Amerikaanse eiken om vervolgens het perceel te beplanten met jonge inheemse boomsoorten. De kale vlakte midden in het terrein zal dus weer geheel volgroeien. In een ander perceel van 2,5 ha dunnen we: we blessen dan de Amerikaanse eiken temidden van andere boomsoorten zoals berk en den en halen we deze bomen er uit. Bij elkaar pakken we nog geen half procent van het bosareaal aan. En uiteraard gebeurt alles volgens de bekende regels, incl. faunachecks.

"We doen dit niet om er geld aan te verdienen. dat wordt wel vaker gedacht, maar het tegendeel is waar: dit bosbeheer kost ons geld. Maar we doen dit om dit bos een betere toekomst te geven. Tussen de inheemse boom- en struiksoorten ontstaat een veel rijkere natuur: veel meer verschillende planten, insecten, vogels en andere dieren. Daar doen we het voor: in het belang van de natuur!", aldus Frans Reijnen. 

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg