Ga direct naar inhoud
Nieuws

Limburgse boeren geslaagd voor opleiding natuurbeheer

09 juni 2019 | Bianca de Craen

Diploma natuurbeheer voor Limburgse boeren

De eerste groep boeren uit Midden – en Zuid – Limburg hebben hun diploma “Natuurbeheer en ondernemen” in ontvangst genomen. Natuurmonumenten heeft in samenwerking met de HAS in Den Bosch een speciale cursus ontwikkeld voor pachters van natuurgronden. Door samen te werken en kennis uit te wisselen wil Natuurmonumenten samen met boeren de natuurwaarden verhogen van agrarisch beheerde graslanden.

geslaagden

Uitwisseling en wederzijds begrip

Melkveehouders, akkerbouwer en schapenhouders, de groep van deelnemende boeren was zeer divers. En ook verschillende boswachters maakten deel uit van de cursusgroep. Behalve vakinhoudelijke kennis over bodem, water en planten was er aandacht voor hoe landbouw en natuur samen kunnen gaan. Elkaars vakgebied beter begrijpen om samen aan natuurdoelen te werken in een open houding naar elkaar. “Ik heb echt wel het idee dat we als boswachters en boeren dichter bij elkaar zijn komen te staan” vertelt Huub Joosten Boswachter bij Natuurmonumenten

Anders kijken

Een belangrijk onderdeel van de cursus was kennis van het landschap. Hoe is het landschap ontstaan en wat is het historisch landgebruik en ook welke kruiden zijn belangrijk voor de natuur. “De 8 daagse cursus was een flinke tijdsinvestering. Maar ik ben me nu meer bewust van wat er groeit en bloeit, ik ben anders gaan kijken naar een kruidenrijk grasland” licht Thieu Bongers, melkveehouder en deelnemer van de cursus toe. “Het belangrijkste is dat we, boeren en Natuurmonumenten, blijven zoeken naar een win-win situatie” besluit hij zijn verhaal.

Bianca de Craen
Bianca de Craen