Ga direct naar inhoud
Nieuws

MTB-en in de Zuid-Limburgse natuur: verantwoord en verzorgd

26 januari 2022 | Paul Wijenberg

Het Zuid-Limburgse landschap is zeer populair bij de recreërende MTB-er. Vanwege de enorme (extra) toeloop en de mogelijke schade aan de natuur werken we als beheereenheid actief samen met de stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL). Dat is voordelig voor ons allemaal en... de natuur!

MTB MOZL

Het recreëren met de ruige terreinfiets (MTB, ATB) is de laatste jaren zeer populair geworden. Het prachtige landschap in Zuid-Limburg wordt gezien als een walhalla voor de MTB-er. Deze vorm van recreatie leverde als gevolg van de Corona-pandemie een extra bijdrage aan de extra drukte in de natuurgebieden die we beheren. De stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL) en onze beheereenheid trekken samen op bij het faciliteren van verantwoord mountainbiken in de Zuid-Limburgse natuurgebieden. MOZL ontwikkelt routes in nauw overleg met de beheereenheid. Wij bevorderen het gebruik van deze door MOZL gecertificeerde MTB-routes, die ook nog eens dankzij vrijwilligers van de plaatselijke MTB-verenigingen onderhouden worden.

Verantwoorde MTB-beleving

Willekeurig mountainbiken in de natuur is niet toegestaan vanwege de verstoringen die dat met zich meebrengt. In samenwerking met Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL) zijn toch enkele MTB-routes aangelegd, zoals de goed gewaardeerde Brunssummerheide-route en Sint Pietersberg-route. Deze gecertificeerde routes zijn met zorg uitgestippeld, zodat ze de natuur minimaal verstoren. De ervaring heeft ons namelijk geleerd dat mountainbikers zelf graag hun weg proberen te vinden door natuurgebieden als er geen gemarkeerde MTB-routes is. Met alle schade aan flora en fauna van dien. De gecertificeerde mtb-routes van MOZL hebben hier een belangrijke functie. Ze leiden de mountainbikers over officiële routes, waardoor de rest van de natuur ongerept blijft. Om het ongewenste “wildrijden” effectief terug te dringen in het belang van het landschap hebben beide partijen – Natuurmonumenten en MOZL – een gezamenlijk belang.

Zorgvuldigheid

Bij de aanleg van mtb-routes hanteert MOZL drie pijlers, namelijk natuur en buitengebied, recreatie en economie, en sport en bewegen. Zo wordt een nieuwe route met zorg uitgestippeld, zodat de natuur zo weinig mogelijk wordt aangetast. Er wordt in zo’n zoekgebied een erkend flora- en fauna-onderzoek uitgevoerd, er worden vergunningen aangevraagd, omwonenden worden geraadpleegd en uiteraard worden wij als beheerder nauw betrokken bij een routeplan. Niet alles kan, niet alles mag. Pas als duidelijk is dat de route verantwoord en duurzaam is, kan met de aanleg worden begonnen. Geen wonder dat de voorbereiding soms jaren duurt. Ondertussen hebben we vanuit een constructieve samenwerking al een prachtige MTB-plattegrond in Zuid-Limburg zien ontstaan. Met voldoende aanbod voor de beginnende alsook de gevorderde MTB-er om het ene natuurgebied te ontzien en een ander gebied juist naar hartenlust te beleven vanaf de fiets.

Mountainbiken met spelregels

MOZL promoot de Gedragscode Mountainbikers die door de Wielersportbond NTFU is opgesteld. Die code schrijft onder meer voor dat je alleen mag fietsen waar dat is toegestaan, dus over de gecertificeerde MOZL-routes. En dat je natuur moet respecteren. Een specifiek voorschrift is dat je onnodig remmen moet voorkomen om de ondergrond te sparen. Ook de gedragscode naar andere recreanten zoals wandelaars is een belangrijk aandachtspunt hierbij.

Omdat ontwikkeling en onderhoud van de MTB-routes vooral via MOZL en de plaatselijke MTB-verenigingen verloopt, werken we in Zuid-Limburg met een regionale MTB-Card Zuid-Limburg. Geen verplichting, wel een nadrukkelijke vraag aan de MTB-er om deze laagdrempelige Card voor €10,00 per jaar als steun voor alle werkzaamheden die deze recreatievorm mogelijk maken aan te schaffen. MOZL draagt hiervan ook een gedeelte af aan de terreinbeheerders zoals wij.

Oftewel: Wil je MTB-en in Zuid-Limburg, bereid je dan voor via www.mozl.nl en werk mee aan ons en hun werk voor de natuur in het Zuid-Limburgse landschap.

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg