Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurbescherming in de 21ste eeuw

15 maart 2018

Over het onderwerp Natuurbescherming in de 21e eeuw organiseert de ledencommissie Limburg van Natuurmonumenten een discussie avond op 18 april 2018. Directeur Natuurbeheer Teo Wams komt toelichten hoe Natuurmonumenten haar doelstelling ‘Natuurbescherming’ in de deze tijd vorm geeft. De avond is vrij toegankelijk en vindt plaats in speeltuin de Mergelhoof, Heiweg 1 te Maastricht.

Wandelaars op de Pietersberg

Ruim 100 jaar geleden begon Natuurmonumenten met de aankoop van het Naardermeer. Natuurbescherming hield toen nog vooral in: een gebied aankopen, er een hek omheen zetten en zo goed mogelijk beheren. Sindsdien is er veel veranderd. De druk op onze natuurgebieden is sterk toegenomen. De bevolking van Nederland is fors gegroeid, na 1950 zijn verkeer en industrie enorm toegenomen, de landbouw is veel grootschaliger en intensiever geworden. Dit heeft grote gevolgen voor ons milieu. Natuur -en landschapsbescherming is in de huidige tijd moeilijker door al deze bedreigingen van buiten af. Denk bijv. aan de lucht- en grondwatervervuiling die ook in natuurgebieden doorwerken. Daarnaast kampen we met de gevolgen van klimaatverandering en exoten die de inheemse natuur bedreigen. Bovendien weten steeds meer mensen de weg naar de natuurgebieden te vinden waardoor ook de recreatieve druk op de gebieden toeneemt.

Naast het beheren en ontwikkelen van onze eigen natuurgebieden richt Natuurmonumenten zich ook steeds meet op maatschappelijke problemen die onze gebieden overstijgen. Zoals de acties om de insectensterfte een halt toe te roepen en het kustpact ter bescherming van onze duinlandschappen. Om dat te bereiken is onze achterban heel belangrijk. Natuurmonumenten zet zich in om mensen bij natuur te betrekken en hen aan natuur en aan de vereniging te verbinden.

Hoe verhoudt de klassieke natuurbescherming zich tot deze nieuwe aanpak? Teo Wams licht toe waarna we samen doorpraten over dit thema.