Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurontwikkeling in groevezone Brunssummerheide gestart

26 januari 2022 | Paul Wijenberg

Onlangs heeft Natuurmonumenten de eerste Gallowayrunderen in het groevegebied naast de Sibelco zandgroeve geïntroduceerd. Met deze actie wordt het natuurlijke beheer van dit natuurgebied heel concreet gestart. Dit gaat rechtstreeks bijdragen aan de ontwikkeling van een natuurgebied met afwisseling van bos, grasland en struwelen in plaats van een kaal industrieterrein.

Galloway

De dieren worden voor de begrazing ingezet en dat levert op dat de natuurontwikkeling stapsgewijs leidt tot een rijke en gevarieerde natuur.  Natuurmonumenten werd afgelopen zomer eigenaar van deze zone van het groevegebied dat meteen naast de Heksenberg en de rest van het Brunssummerheide-gebied ligt.

Grazers van en voor de buren

Coördinator Beheer Frans Reijnen:  “Het is voor het eerst dat de beheereenheid deze dieren in haar werkgebied inzet. In de Schinveldse Bossen werken we al met Schotse Hooglanders maar vanuit de positieve ervaringen van de collega’s in de Maasvallei kiezen we bij deze natuurontwikkeling voor dit ras. Deze dieren zijn dan ook afkomstig uit dat natuurgebied langs de Grensmaas. De kudde van 7 dieren zijn allemaal vrouwtjes omdat de aanwezigheid van kalfjes en mannetjesrunderen tot onrust kan leiden. We vinden het gewenningsproces erg belangrijk en willen daar alle ruimte voor creëren. Galloways zijn zeer rustige dieren die de fietsende, wandelende en vissende recreant prima kunnen verdragen. Dat zullen we ook op de bebordingen duidelijk maken aan de bezoekers. Dat is allemaal belangrijk om hier een soepel nabuurschap tussen mens en dier te ontwikkelen. Zo hebben we reeds een zeer constructieve samenwerking met de visvereniging opgestart. De runderen zijn jaarrond in het gebied te vinden, vinden hier ruim voldoende voedsel en zullen zeer regelmatig door ons gevolgd worden”. 

Uitbreiding Brunssummerheide

Natuurmonumenten werd afgelopen zomer beheerder van dit terrein op de grens van de gemeentes Heerlen, Brunssum en Landgraaf waar ooit steenkolen werd gedolven en waar de laatste decennia zilverzand werd afgegraven. Naar verwachting wordt dit gebied komende zomer opengesteld voor het publiek. De gemeente Heerlen legt nog een bijzonder fietspad door deze recreatiezone aan. Dat gaat deel uitmaken van het nieuwe “Rondje Groeves”. Qua natuurontwikkeling sluit dit gebied prima aan op de rest van de Brunssummerheide. “Een prachtige verrijking voor de beleving van de recreant en voor de uitbreiding van een natuurgebied dichtbij de stad met nog meer kansen voor heel veel soorten planten en dieren”, aldus een tevreden boswachter Reijnen.

ZO-NWS filmde de introductie van de dieren en die reportage is hier te zien

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg