Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe natuurbrug Brunssummerheide in aantocht

29 april 2020 | Bianca de Craen

Tussen de Brunssummerheide en Teverenerheide komt dit jaar een nieuwe natuurbrug die een groene verbinding tussen deze natuurgebieden gaat vormen. Deze realisatie is een onderdeel van het grensoverschrijdende project Heidenatuurpark dat maar liefst 2100 hectare aaneengesloten natuur omvat. Dit wordt de tweede natuurbrug in dit Natura2000-gebied en komt als onderdeel van de Buitenring over de Europaweg-Noord te liggen. Deze natuurbrug gaat Heidenatuurpark heten en zal een extra kwaliteitsimpuls voor de natuur opleveren. Natuurmonumenten heeft zich als beheerder van het natuurgebied actief ingezet voor deze verbinding in het kader van de aanleg van de Buitenring.

Natuurbrug in wording

Eén groot natuurgebied

Tussen de Brunssummerheide en Teverenerheide komt een nieuwe natuurbrug die deze natuurgebieden met elkaar verbindt. Samen met de ontkluisde Rode Beek en natuurbrug Feldbiss over de Buitenring Parkstad Limburg ontstaat zo één groot Heidenatuurpark met 2.100 hectare natuur. De nieuwe natuurbrug komt te liggen over de Europaweg-Noord en gaat ook Heidenatuurpark heten. Op de Brunssummerheide en Teverenerheide leven bedreigde plant- en diersoorten. Daarom zijn deze gebieden aangewezen als Natura 2000-gebieden. Dit betekent dat ze extra bescherming krijgen, om die plant- en diersoorten te herstellen en in stand te houden.

Natuur verbeteren

“Deze nieuwe verbinding biedt extra kansen voor de natuur aan beide zijden van de drukke Buitenring en in het gehele Heidenatuurpark. Daar worden wij blij van omdat dit prima in onze natuurdoelstellingen past”, aldus Frans Reijnen, Coördinator Beheer van Natuurmonumenten. “Samen met de reeds bestaande natuurbrug Feldbiss schakelen we nu losse natuurgebieden veel beter aan elkaar. Allerlei soorten dieren zoals ree, das, maar ook kevers, slangen en hagedissen krijgen nu de veilige kans om de drukke verkeersweg over te steken en nieuwe leefgebieden op te zoeken. Uitbreiding van de hoeveelheid en de variatie in leefgebied is alleen maar toe te juichen. Hoe meer gevarieerde natuur, hoe meer soorten dieren en planten er voorkomen. En dat maakt de natuur veel robuuster, beter bestand tegen allerlei bedreigingen".

Planning

Provincie Limburg heeft aannemer Ploegam de opdracht gegeven de natuurbrug Heidenatuurpark te bouwen. In februari 2020 zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden gestart. Ter plaatse en in het Brandenberggebied zijn enkele informatiepanelen over deze plannen en de daarbij behorende werkzaamheden geplaatst. In juni zal de fundering van de brug worden aangelegd en in juli start de bouw van de brug. Vanaf juli zal de Europaweg-Noord ter plaatse van de natuurbrug enige maanden afgesloten zijn. Er worden dan omleidingsroutes ingesteld en deze zullen apart worden aangeduid. Natuurbrug “Heidenatuurpark" zal aan het eind van 2020 gereed zijn. Alles gebeurt in goed overleg met Natuurmonumenten, de beheerder van de Brunssummerheide en de gemeente Landgraaf. Meer informatie vindt u hier

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Frans Reijnen (Coördinator beheer Brunssummerheide), tel. 06-54295275

Bianca de Craen
Bianca de Craen