Ga direct naar inhoud
Nieuws

Programma Natuur in uitvoering

22 februari 2023 | Paul Wijenberg

In deze periode wordt er weer hard gewerkt in het gebied. We laten de vele, massaal opgroeiende dennetjes, berken en prunus verwijderen. Dat gebeurt in het kader van het Programma Natuur omdat deze overwoekering de natuurkwaliteit en de biodiversiteit van het heidegebied aantast.

dennen verwijderen

Werk in uitvoering

In dit voorjaar wordt er tot aan de start van het broedseizoen (medio maart) hard gewerkt in de natuur van met name de entreezone van de Brunssummerheide. Dat is het gedeelte aan de westzijde van het natuurgebied (globaal gezien tussen parkeerplaats Schaapskooiweg, Heksenberg en de Schrieversheide-vennen). Vanwege de grote omvang van het karwei en de hoeveelheid opstand van dennen, berken en prunus gebeurt dat met het nodige materieel. De bezoekers in het gebied zullen vrij weinig last van de werkzaamheden hebben omdat er voldoende ruimte is om de werklocaties te passeren. Die te verwijderen boompjes en struiken overwoekeren -mede door de hoge stikstofconcentraties- in hoog tempo de bijzondere heidevelden waardoor de natuurkwaliteit van die unieke natuurpercelen aangetast wordt. 

Programma Natuur

De werkzaamheden vallen onder het landelijke Programma Natuur. Een belangrijk doel hiervan is om de door de stikstof-uitstoot aangetaste natuur in de kwetsbare natuurgebieden zoals de Brunssummerheide zo duurzaam mogelijk te herstellen.

Aandacht voor de natuurwaarden

Uiteraard zijn deze maatregelen in het terrein zorgvuldig voorbereid en worden ze vanuit een uitgekiend beheerplan uitgevoerd. De schade aan de kwetsbare flora en fauna wordt zoveel mogelijk beperkt. Heel veel dennen, berken en prunus worden handmatig verwijderd omdat we niet met zwaar materieel door de heidevelden willen rijden. Dat maakt het karwei uiteraard extra bewerkelijk maar de Brunssummerheide verdient deze aanpak. De unieke dieren en planten dienen enerzijds beschermd te worden en anderzijds veel meer groei- en bloeikansen te krijgen. Daar dragen deze werkzaamheden extra aan bij.

De werkzaamheden in het terrein zullen voor 15 maart aanstaande worden afgerond omdat dan de broedtijd intreedt. Vanaf dat moment gunnen we de natuur weer enkele maanden alle rust om de nieuwe generaties planten en dieren groot te brengen.

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg