Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden op de Brunssummerheide

30 april 2018 | Anke Brouns

UPDATE: de werkzaamheden starten op woensdag 26 september. De mountainbikeroute zal dan een paar dagen over een lengte van enkele tientallen meters omgeleid worden over het reguliere fietspad. Dit wordt ter plekke aangegeven. Daarna wordt er op de mindervalidenroute en in het huttenbos gewerkt. Het huttenbos is tijdens de herfstvakantie weer gewoon open. De mindervalidenroute is enkele dagen lokaal slecht toegankelijk. Daarna zal de ruiterroute tijdelijk als werkpad gebruikt worden. De route blijft gewoon toegankelijk, maar de staat van het pad zal een tijdje wat minder zijn. Na de werkzaamheden wordt het pad weer hersteld. Als het weer gunstig blijft zijn de werkzaamheden binnen drie weken uitgevoerd.

Nergens in Zuid-Limburg vinden we zo’n uitgestrekt heidegebied als in de stedendriehoek Heerlen-Brunssum-Landgraaf. Naast een gebied met bijzondere en zeldzame natuur is het een belangrijk recreatiegebied voor bewoners van de omliggende steden. Om de natuur op de Brunssummerheide zo mooi en bijzonder te houden worden er de komende jaren werkzaamheden uitgevoerd.

Werkzaamheden op de brunssummerheide

Bijzondere natuurwaarden

De Brunssummerheide  bestaat voor een groot deel uit droge en natte heide, en bos. Daarnaast vinden we er veenbos, hoogveen, vennen en vochtige voedselarme graslanden. Door deze bijzondere natuurwaarden kunnen er zeldzame dieren en planten leven op de Brunssummerheide, zoals nachtzwaluw, hoogveenglanslibel, zandhagedis en orchideeën.

Natuurlijker bos

Natuurmonumenten wil graag dat de bossen op de Brunssummerheide zo natuurlijk mogelijk zijn. dan kunnen er veel dieren en planten hun plek vinden om te leven. Nu bestaan de bossen voor een groot deel uit grove den. Doordat er grove dennen worden gekapt en hier loofbomen zoals eik, berk en lijsterbes voor terug komen zal het bos gevarieerder worden. Door de kap kunnen er in het bos ook weer jonge bomen gaan groeien, zodat er niet alleen meer verschillende soorten, maar ook bomen van verschillende leeftijden in het bos komen. Ook dit maakt het bos gevarieerder en aantrekkelijker. Voor dieren, maar ook voor mensen. Daarnaast wil Natuurmonumenten graag meer dood hout in haar bossen. Dood hout is belangrijk voor insecten, vogels, schimmels en veel andere soorten. Dode bomen en takken blijven daarom deels in het bos.

Bosranden

Door bomen in bosranden te kappen kunnen we de bosranden gevarieerder en breder maken. Bosranden zijn belangrijk leefgebied voor veel soorten, zoals de nachtzwaluw en veel insectensoorten. Ze vinden er voedsel en beschutting.

Verbindingen

Droge heide komt veel voor op de Brunssummerheide. De plekken met droge heide zijn echter niet allemaal aan elkaar gekoppeld. Door tussenliggend bos te kappen kunnen we de los liggende stukken heide met elkaar verbinden en kunnen bijzondere soorten zich van de ene kant van de Brunssummerheide naar de andere kant verplaatsen. Op grotere schaal werkt Natuurmonumenten aan verbindingen met de Teverenerheide, de Schinveldse Bossen en de Rode Beek. Samen vormen deze gebieden het Heidenatuurpark, met naast heide ook natuurakkers en extensieve graslanden, belangrijk voor een compleet heide-ecosysteem.

Bedreigingen

De natuur van de Brunssummerheide heeft last van een aantal bedreigingen:

  • Stikstof uit de lucht, afkomstig van verkeer, industrie en landbouw
  • Verdroging
  • Invasieve exoten (Amerikaans vogelkers, Amerikaanse eik en acacia) die inheemse soorten verdringen

Werkzaamheden

Om aan bovenstaande doelen en bedreigingen te werken is er een plan opgesteld dat de komende jaren uitgevoerd gaat worden. De komende vijf jaar gaat er dan ook heel wat werk verzet worden op de Brunssummerheide. Ook daarna zal er nog regelmatig gewerkt worden op de Brunssummerheide, het beheren van zo’n bijzonder natuurgebied houdt nooit op.

Als bezoeker zul je er weinig last van hebben, maar je zult zeker zien dat er gewerkt wordt. Op momenten dat er langs een pad gewerkt wordt zal dit tijdelijk afgesloten of moeilijker toegankelijk zijn. Vaak zijn er alternatieven zodat je met een kleine omweg toch uw route kan vervolgen. De werkzaamheden zullen voor het overgrote deel in het najaar en de winter plaats vinden, startend in het najaar van 2018. Details vind je te zijner tijd op deze website.

Meer weten?

Wil je meer weten over de werkzaamheden, kijk dan of het antwoord op uw vraag te vinden is in de uitgebreide lijst met vragen en antwoorden. Als uw vraag op deze website nog niet beantwoord is, kun je deze stellen via [email protected]

Ook ben je welkom op een van de excursies over de werkzaamheden. Op 29 augustus vanaf 19.00 is er een tweede excursie over de werkzaamheden. Aanmelden kan via https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/brunssummerheide/agenda/werkzaamheden-op-de-brunssummerheide-wat-en-waarom#29-08-2018T19:00

Anke Brouns
Anke Brouns