Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden voor heide en snavelbies

14 december 2023 | Paul Wijenberg

Op verschillende percelen op de Brunssummerheide zijn we bezig de rijke strooisellaag te verwijderen. Dit is de laag van de bodem waarin je dode bladeren en naalden nog herkent. De werkzaamheden betekenen dat we de bovenste grondlaag met voedselrijke humus afschrapen. Vroeger gebeurde dat met name om landbouwgronden vruchtbaarder te maken. Nu doen we het vooral om de heide te verjongen.

Bruine snavelbies

Historie

Vanaf de late middeleeuwen tot begin 19e eeuw werden heideplaggen als ondergrond gebruikt in stallen en schaapskooien. Samen met de uitwerpselen werden ze tot compost vermengd. Ieder jaar strooiden de boeren de plaggen uit over hun grond, die daardoor vruchtbaarder werd. Voor de heide was het plaggen een belasting. Daarom werden er beheerregels opgesteld die moesten voorkomen dat de heidegebieden in zandvlaktes zouden veranderen. 

Greppel

Tegenwoordig schrapen we de rijke strooisellaag als een vorm van natuurbeheer af. Op de Brunssummerheide doen we dat op kleine schaal, allereerst bij de vochtige heide. Grenzend aan de vochtige heide ligt een voormalig greppelstelsel dat we dempen met de grond naast de greppel. Daardoor loopt er minder water door de greppels weg en kan de vochtige heide weer beter groeien.

Moeraswolfsklauw

Moeraswolfsklauw

Pioniervegetatie

Daarnaast gaan we aan het werk op plekken die heel geschikt zijn voor pioniervegetatie. Dat zijn planten die graag groeien op plaatsen waar nog geen andere planten of bomen staan. Zoals de snavelbies, een grassoort. Naast bestaande delen met pioniervegetatie maken we door het afschrapen van de voedselrijke humuslaag meer ruimte voor snavelbiezen en andere pionierplanten. 

Op termijn groeit pioniervegetatie uit tot vochtige heide of hogere zandgrond. Voor de biodiversiteit is het daarom belangrijk plekken te behouden waar juist deze pionierplanten groeien. Het afschrapen van de strooisellaag helpt daarbij. 

Met de boswachter op excursie

Ga je mee op excursie?

We organiseren regelmatig excursies over het beheer op de Brunssummerheide. Bijvoorbeeld op vrijdag 22 december. Dan vertellen we je alles over de werkzaamheden die we al verricht hebben. En leggen we uit welke stappen we nog gaan nemen. Ook het afschrapen van de strooisellaag komt tijdens de excursie aan bod. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden. 

Meer maatregelen

Ben je benieuwd wat we nog meer doen om de Brunssummerheide klaar te maken voor de toekomst? Kijk dan op onze projectpagina

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg