Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zomers natuurwerk in uitvoering: voor nu en later

23 juli 2020 | Paul Wijenberg

Vakantie of niet: in de zomer gaat het werk gewoon door.... Natuurmonumenten voert nu op de Brunssummerheide en in de Schinveldse bossen regulier onderhoud aan de natuur uit. In het belang van de veiligheid en de natuurkwaliteit! Dat kan voor de bezoekers enige hinder opleveren. De onmisbare zaagwerkzaamheden veroorzaken geluidsoverlast en wellicht worden in het belang van de veiligheid ter plaatse tijdelijke afzettingen van het doorgaande pad aangebracht.

Gevaar uit de hoogte

Veiligheid voor alles

Natuurmonumenten controleert in deze natuurgebieden stelselmatig de kwaliteit van de bomen in de directe nabijheid van de gemarkeerde wandelpaden. Deze systematische boomcontrole en is een zorgplicht die we als beheerder ook in het belang van de bezoekers aan de natuur hebben.

Coördinator Frans Reijnen legt uit: “Als onderdeel van het natuurlijke proces worden bomen ziek of sterven zij af met alle gevolgen vandien: dat brengt meteen het gevaar van afbrekende takken en stamgedeelten met zich mee. In deze periode voeren we deze controles actief uit en zagen we takken en stammen weg die een gevaar voor de bezoekers kunnen opleveren. Denk aan de ver overhangende takken en aan dode takken en bomen die duidelijk een risico voor de passerende fietser of wandelaar vormen. Overigens laten we het meeste van het gezaagde hout achter in het bos omdat hiermee een nieuwe kringloop in de natuur ontstaat: Dood doet leven! Het rottende hout is een nest-, voedsel- en schuilplaats voor talloze soorten schimmels, mossen, insecten, vogels en kleinwild. De passerende wandelaars en fietsers kunnen enige hinder van deze activiteiten ondervinden. Dit werk kan nu eenmaal niet zonder herrie en soms moeten we voor een dag terreingedeelten of een doorgaand pad tijdelijk afzetten. We rekenen op het begrip van iedereen. Dit onderhoudswerk is immers in het belang van de natuur maar ook de bezoeker zelf”.

Bestrijding Vogelkers

Verder is er een team bezig met het verwijderen van de Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina). Deze hoog opgaande struik is een zogenaamde exoot. Dat betekent dat deze niet tot onze inheemse flora behoort en er dus eigenlijk ook niet thuis hoort. Andere naam: Bospest. What’s in a name: deze snelgroeier overwoekert en verdringt de overige (inheemse) flora.  De Vogelkers werd zo’n honderd jaar geleden vanuit Amerika hier aangeplant als extra vulhout in de bossen. Al snel werd het een plaag met een te explosieve groei. Daarom verwijderen we deze ongewenste gast zo rigoreus mogelijk, in het belang van de inheemse planten- en bomengroei. Op de open plekken die ontstaan krijgen de inheemse zaden in de bodem weer hun groeikansen en ontstaat er een rijkere, meer gevarieerde natuur met inheemse soorten planten en dieren zoals we dat hier proberen te behouden.

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg