Ga direct naar inhoud

Resultaat zien

Ik kijk uit naar de werkzaamheden in het terrein. Dat aannemers en vrijwilligers werkzaamheden uitvoeren en dat je resultaat ziet. Voorafgaand zijn er de voorbereidende werkzaamheden, waaronder soms ook veel overleggen maar als dan de uitvoering plaats vindt zie je het resultaat van het werk.

buurserzand

Natura 2000 Projecten       

Speciale projecten die nu lopen en mijn aandacht hebben zijn natuurlijk de Natura 2000 projecten in en rondom het Buurserzand en Witte Veen. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit, de soortenrijkdom te behouden.

Van landbouwgrond naar vochtige heide

Dit zijn processen van meerdere jaren. Hierbij werken we samen met verschillende partijen zoals de provincie Overijssel, waterschappen en LTO. Er worden maatregelen in de natuurgebieden uitgevoerd. Ook op gronden die net buiten de gebieden liggen omdat ze een effect hebben op het gebied. Momenteel worden er langs de Buurserstraat landbouwgronden afgegraven voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld vochtige heide. Deze gronden worden omringd door het Buurserzand, maar de gronden zelf zijn niet van Natuurmonumenten.

Hoogveen- en hydrologieprojecten in het Witte Veen

Daarnaast zijn we met een inrichtingsplan aan het voorbereiden voor het Witte Veen. Hiervoor hebben we een Europese subsidie verkregen, LIFE. Bij deze subsidie aanvraag hebben ook andere Europese landen mee gedaan. De maatregelen voor het Witte Veen richten zich op het hydrologisch herstel, water zo goed mogelijk vasthouden dat de natuur er het hele jaar rond van kan profiteren.  In het Witte Veen is dit voor behoud van de hoogveenkern erg belangrijk. Om hoogveen goed te laten functioneren is het afhankelijk van voldoende regenwater en moeten we ervoor zorgen dat het waterpeil het hele jaar door constant blijft. Door de afgelopen droge zomers is dat niet altijd gelukt. Je ziet dat hoogveen uitdroogt en soorten als berk en grove den hun kans grijpen en massaal kiemen in en aan de randen van het hoogveen.

Regulier beheer, meer heide maaien in het Buurserzand          

Het regulier beheer komt jaarlijks of eens in de paar jaar terug. Denk aan graslanden maaien, poelen schonen, heidebeheer en bosbeheer. Komend jaar gaan we meer maaien in de heide in het Buurserzand. Pijpenstrootje heeft zich de afgelopen paar jaar sterk uitgebreid. Hier heeft waarschijnlijk de droogte aan bijgedragen.

Door heide in de zomer te maaien, net na het broedseizoen halen we veel energie uit de plant waardoor deze minder hard groeit. Als we maaien in het gebied waar de runderen grazen dan eten de runderen het jonge gras op waardoor we de Pijpenstrootje nog meer onderdrukken. Het is niet zo dat we Pijpenstrootje weg willen hebben uit de heide, absoluut niet. Pijpenstrootje is een belangrijke plant in de heidegebieden maar op sommige plekken overheerst deze soort ten koste van de struikheide, dopheide en andere heideplanten. Door tijdelijk intensiever te beheren proberen we dat terug te dringen.

Stel, het is december 2022. Wat hoop je dan gerealiseerd te hebben?

Dat er een start is gemaakt met de werkzaamheden in het Witte Veen. En dat de werkzaamheden rondom het Buurserzand, in het kader van Natura 2000, uitgevoerd zijn.

In het algemeen hoop ik (en ga ik ervan uit) dat er een aantal leuke evenementen georganiseerd zijn in de beheereenheid en dat de vrijwilligersgroepen allemaal weer volop aan de gang zijn.

Waar zie je kansen voor vrijwilligers in de samenwerking?

Het opzetten van een groep vrijwilligers/omwonenden uit de Veldmaat in Haaksbergen die met regelmaat werkzaamheden uitvoeren in het Grintenbosch. 

Verder is het een idee om specifieke kennis van vrijwilligers in te zetten bij Natuurmonumenten. Iedereen heeft wel bepaalde kennis en ervaring uit hun werkzame periode. In sommige gevallen is die in te zetten bij Natuurmonumenten.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

  • Infocentrum De Wakel