Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natura 2000 herstelwerk Buurserzand hervat

07 maart 2022 | Jantine Wesselink

De natuurherstelmaatregelen in Buurserzand worden hervat na een winterstop van ongeveer drie maanden. Er wordt in verschillende deelgebieden gewerkt; vorig jaar is met name gewerkt aan de west- en oostkant van Buurserzand. Dit jaar komen de andere delen aan de beurt.

luchtfoto Buurserzand

Behoud Natura 2000 topnatuur

Het Buurserzand heeft de Natura 2000 status vanwege de bijzondere planten en dieren die er leven. Doel van de herstelwerkzaamheden is die bijzondere natuur te beschermen en behouden. De rode draad bij het herstel is het tegengaan van verdroging. Water wordt momenteel te snel afgevoerd, waar de bijzondere natuur zoals vochtige heide onder te lijden heeft. Kwetsbare planten en bijzondere dieren profiteren van het behouden en uitbreiden van de heide.

Natuurherstelwerk op kaart

Op onderstaande kaart is te zien waar en wanneer gewerkt wordt. Daarbij is, waar nodig, rekening gehouden met het broedseizoen (half maart - half juli). De planning is globaal en kan altijd worden aangepast door omstandigheden. Zo is een deel van het werk vorig jaar uitgesteld door de hoge waterstand. Op sommige locaties zijn we afhankelijk van afspraken met enkele grondeigenaren die nog definitief gemaakt moeten worden.

uitvoeringskaart Buurserzand Horsterveen

Natuurherstel Buurserzand Horsterveen op kaart

Informatie en inloopspreekuur

Aannemerbedrijf Baks Civiel- en Cultuurtechniek voert de werkzaamheden uit. De aannemer onderhoudt gedurende het werk contact met de direct omwonenden. Ook wordt over de werkzaamheden gecommuniceerd via borden ter plaatse. Op elke laatste woensdag van de maand tussen 14.00 en 15.00 uur is er een inloopspreekuur bij de bouwkeet aan de Waarveldweg. In de tussentijd kunt u met vragen over de uitvoering terecht bij Gerrit te Slaa, omgevingsmanager bij aannemer Baks (0610488077).

Samenwerken voor kwetsbare topnatuur

In en rond ons Natura 2000-gebied Buurserzand werkt Natuurmonumenten samen met de gemeente Haaksbergen en de provincie Overijssel aan natuurherstel. Meer informatie over de achtergronden van deze werkzaamheden vind je op de website van de provincie

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink