Ga direct naar inhoud

Het Galgenslat in het Buurserzand

Het Buurserzand was vroeger een ruig en afgelegen gebied met woeste gronden en heide. Je zou denken dat er in zo'n onherbergzaam stuk Nederland niet veel gebeurde. Maar niets is minder waar. Het Buurserzand zit vol verhalen. Het Galgenslat bijvoorbeeld ligt aan de rand en bestaat uit heide en bos, met daarin een paar vennetjes. En zo idyllisch als het er nu bij ligt, zo afschrikwekkend was deze plek vroeger.

Buurserzand Galgenslat

Galg-en-slat

Een 'slat' is een waterplas op de heide. En bij dit 'slat' stond dus een galg tot ongeveer 1800. In 1795 werd de rechtspraak door de Fransen anders ingericht en als gevolg daarvan kon de galg verdwijnen.

Hoge en lage rechtspraak

Het drostambt Haaksbergen/Diepenheim bestond uit twee richterambten. Deze richters waren belast met een deel van de taken van de drost. Ze mochten recht spreken als er sprake was van criminaliteit. De hoge rechtspraak voor berechting van zware misdrijven berustte bij de drost. De lage rechtspraak lag bij de richter, net zoals heel veel andere taken als lijkschouwingen, verhoren en opsporing. Maar ook notarieel werk als contracten, eigendomsoverdrachten en veilingen lagen bij de richters. Een veelzijdige functie, dat mag gezegd.

Vroeger afschrikwekkend, nu vredig

Vanaf 1329 waren er een dertigtal richters die recht spraken en die weinig milde straffen uitdeelden. Af en toe zelfs wreed en barbaars. Voor ernstige vergrijpen kwam het voor dat lijfstraffen als het afsnijden van de oren of het verminken van mensen uitgevoerd werden. Ook het ophangen van misdadigers kwam veelvuldig voor. De executies waren openbaar, als afschrikwekkend voorbeeld voor toeschouwers. En die galgen, die stonden dus hier, op het Galgenslat. Wat een tegenstelling met vroeger, het oogt nu als een vredig, idyllisch plekje bij een vennetje op de heide. Alleen kwakende kikkers en roffelende spechten verstoren nu de rust. Wil je een kijkje nemen bij het Galgenslat, volg dan de gele route vanaf parkeerplaats Ronde Bulten.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid