Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuw stuk natuur bij Ginderdoor (Chaam)

01 oktober 2021 | Miranda Fieret

Aan het einde van dit jaar worden een aantal gronden vrijwillig geruild in project ‘Ginderdoorboeren’. Door het Groenontwikkelfonds Brabant is een subsidie toegekend voor verwerving en inrichting.

Oranjetipje op een pinksterbloem. Echt soorten voor april.

In totaal krijgt Natuurmonumenten zo’n 7,5 hectare grond erbij. De eerste voorbereidingen om deze in te richten zijn in volle gang. “We gaan houtwallen herstellen, en beekbegeleidend bos aanplanten, kruidenrijk grasland en kruidenrijke akkers creëren”, vertelt Robert Frantzen, coördinator Natuurbeheer. “Oude greppels in de vochtige stukken van het grasland laten we weer water vasthouden. Op deze manier kunnen planten als echte koekoeksbloem en pinksterbloem (zie foto) profiteren”.

Het project bouwt verder op de belangrijkste pluspunten van het gebied: een veelzijdig bos met grove den, ruwe berk en zomereik, afgewisseld sporkehout en lijsterbes. Aan de rand van de bosgebieden zijn bloemrijke graslanden. De houtwallen die in dit gebied aanwezig zijn, bieden bescherming aan kleine zoogdieren en vogels. In de zomer biedt de schaduw ook verkoeling aan het vee. Dankzij deze samenwerking komt er extra aandacht voor en bescherming van amfibieën en reptielen in de beekdalen en op de hogere gedeeltes in het landschap voor de weidevogels

Natuurmonumenten richt de gronden voornamelijk in als kruiden- en faunarijk grasland; ideaal voor hommels, vlinders en andere insecten. Op de lagere delen wordt gekozen voor een rivier- en beekbegeleidend bos. Het bos werpt zo de gewenste schaduw over de Chaamse beek. Het bos zal worden aangeplant met bomen die hier van nature voorkomen zoals elzen, wilg en populier.

Op het drogere zuidelijke deel wil Natuurmonumenten een kruiden- en faunarijke akker. Dit sluit aan op de nabije natuurakkers en zorgt voor een warm welkom voor kleine zoogdieren, akkervogels, akkerflora en reewild.

Miranda Fieret
Miranda Fieret