Wandelen

Lange wandelroute De Klencke, vlakbij Emmen

Wandelen

Lange wandelroute De Klencke, vlakbij Emmen

De wandelroute op landgoed De Klencke loopt door bossen, heide en weilanden. Een zeer afwisselende route in de buurt van Emmen die ieder jaargetijde mooi is. De route is met groene bewegwijzering aangegeven. 

Loop vanaf de parkeerplaats linksaf over het fietspad, langs de boerderij, even voorbij de Oude Tolhuisweg de weg oversteken en schuin links in de richting van havezate De Klencke lopen. 

Landgoed De Klencke dankt zijn oorsprong aan de bouw van een havezate in de dertiende eeuw, precies op de overgang van een laaggelegen beekdal naar de hoger gelegen zandgronden van het Drents Plateau.

Door deze overgang omvat het gebied een diversiteit aan landschappen. In het beekdal tref je natte bloemrijke hooilanden en houtwallen aan, op het landgoed eeuwenoude beuken- en eikenbossen en op de zandgronden heidevelden met voedselarme vennetjes.De wandeling ligt op 17,5 kilometer van Emmen. Omwille van de landbouw wordt het omliggende gebied flink ontwaterd, waardoor de heide op het Klenckerveld steeds verder is verdroogd. Natuurmonumenten probeert nu door de aankoop van landbouwgronden een vochtige bufferzone te creëren. Hierdoor zal Landgoed De Klencke, dat nu ongeveer 630 ha groot is, in de toekomst groter worden.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats in bocht voor Klenkerweg 12
  • Klenkerweg 12, 7861 TG Oosterhesselen (DR)
  • Met eigen vervoer neem je de A28 naar Hoogeveen en dan de N37 naar Emmen. Neem de afslag naar Oosterhesselen en net voorbij dit dorp de weg naar Sleen. Na 2,5 kilometer ligt aan je rechterhand waar het bos begint, in de bocht naar links, de parkeerplaats.

De route

 Startpunt

1Cultuurhistorie op een landgoed

De Klenckehoeve, de Hovinghoeve en het landhuis: Landgoed De Klencke omvat vier boerderijen en een sierlijke havezate. Het is een sober en compleet landgoed waar in het verleden bosbouw en landbouw centraal stonden. In 1961 heeft Elisabeth Goddard-Van der Wijck het hele landgoed nagelaten aan Natuurmonumenten.
De havezate en de boerderijen worden nu particulier bewoond en zijn niet toegankelijk.

Hovinghoeve
Cultuurhistorie op een landgoed

2Dubbele eikenlaan

De meeste eikenbomen in deze dubbele laan zijn oud. Ze zijn tussen 1850 en 1900 geplant. Door de dikte van de bomen op 140 cm hoogte te meten, kan men een ruwe schatting maken van de leeftijd. Het zijn ideale plekken voor spechten, uilen en boommarters. De jongere eiken aan de laan zijn na een novemberstorm in 1972 geplant.

Dubbele eikenlaan
Dubbele eikenlaan

3Water trekt insecten, vogels en amfibieën aan

De poel en de grote plas aan weerszijden van het pad zijn een ideale plek voor kikkers en vogels. Vooral in april - mei is het een natuurfeest: kwakende kikkers en vogels die hun mooiste lied zingen. In de zomer laten libellen hun vliegkunsten zien. Vrijwilligers schonen de poelen en plassen regelmatig op, zodat ze niet dichtgroeien.

Water trekt insecten, vogels en amfibieën aan
Water trekt insecten, vogels en amfibieën aan

4Het Bodenpad

In het verleden kon je met diverse voetpaden het natte beekdal oversteken. De veelal historische kerkenpaden verbonden afgelegen boerderijen met de meest nabij gelegen kerk. Het herstelde Bodenpad was een oud voetpad dat van Aalden naar Oosterhesselen liep. Karakteristiek zijn de singels met elzenbomen. Elzen doen het goed op een natte bodem.

Het Bodenpad
Het Bodenpad

5Paadje langs akkers en weide

De kleinschalige, biologische landbouw levert veel op voor de natuur: hier bloeien nog de welbekende akkerbloemen als korenbloemen, gele ganzenbloem en echte kamille. Een feest van herkenning in de zomer.

Paadje langs akkers en weide
Paadje langs akkers en weide

6Jeneverbesstruiken

In het Klenckerveld vallen de jeneverbesstruiken meteen op. De struwelen die we nu zien, zijn waarschijnlijk 60 tot 100 jaar oud. De jeneverbes plant zich zeer moeilijk en langzaam voort onder speciale omstandigheden. Daarom zijn de struik en zelfs ook de bessen beschermd.

Jeneverbesstruiken
Jeneverbesstruiken

7Levende maaimachines

Doe je niets, dan groeit een heideveld dicht met grassen en bomen. Daarom plagt Natuurmonumenten af en toe een stuk, zodat jonge heideplanten weer kunnen ontkiemen. En er grazen Drentse heideschapen en koeien. De levende maaimachines zorgen ervoor dat het heideveld een open landschap blijft.

Levende maaimachines
Levende maaimachines

8Boksloot

Oorspronkelijk diende de Boksloot om de Verlengde Hoogeveense vaart van voldoende water te voorzien voor het vervoer van turf. Er groeien nu zwanenbloemen, pijlkruid, penningkruid en dotters in en langs de Boksloot. Soms zie je een ijsvogel over het water scheren of vliegt er een uil langs. Die komt waarschijnlijk uit een van de uilenkasten in de schuren van de omliggende boerderijen.

Boksloot
Boksloot

9't Tolhoes

Als je over het weiland kijkt, zie je het 'Tolhoes'. Deze boerderij is gesticht rond 1825. Hij had een dubbelfunctie als tolhuis en boerderij. Het gebouw is karakteristiek voor de Drentse landelijke bouwkunst uit die tijd.

Tolhoes
't Tolhoes

10Functionele vijver

Waarom ligt hier een regelmatige, rechthoekige verdieping aan de rand van een bosperceel? Als hij vol water staat, kun je zien dat het een vijver was. Grote kans dat deze kuil gebruikt werd om hout te verduurzamen. Het is een interessant landschapselement dat direct samenhangt met de bosbouwgeschiedenis van het landgoed.

Functionele vijver
Functionele vijver

11Finish

Dit is het einde van de route. We hopen dat je fijn gewandeld hebt en zien je graag terug in een van de gebieden van Natuurmonumenten.

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.