Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Natuurgebied

De Klencke

Een typisch Drents landschap

“Van de elzensingels in het beekdal tot een grafheuvel, van de stukken bos tot de elegante havezate, van tolhuis tot heideveld; samen vertellen ze het verhaal van eeuwenlang wonen en werken in een typisch Drents landschap. Je proeft hier nog de historie”.

Marike van der Paauw

Boswachter van dit gebied

Meer over De Klencke
 • Routes

Wandelen door cultuurhistorie

De Klencke is een zeldzaam gaaf en compleet ensemble van havezate, boerderijen, beekdal, bossen, akkers en heide. Het is een mooi voorbeeld van het Drentse esdorpenlandschap en een Drentse havezate met een grote cultuurhistorisch waarde.

Kom wandelen!

Vleermuizen

Er leven meer dan vijf soorten vleermuizen op het landgoed. Het landschap met oude bomen, boerderijen, houtwallen en insectenrijk grasland bij het beekdal zorgt voor voedsel en slaapplaatsen.

filter plus

Beekdal

Het dal van de Aalderstroom hebben we natter gemaakt. Dankzij het water dat nu uit de grond opborrelt groeien hier nu weer waterviolier en gewone dotterbloem.

filter plus
De Klencke

De mooiste routes

 • Wandelen

  Wandelroute De Klencke, vlakbij Emmen

  De wandelroute op landgoed De Klencke loopt door bossen, heide en weilanden. Een zeer afwisselende route in de buurt van Emmen die ieder jaargetijde mooi is.

  • 8 km
 • Fietsen

  Natuur bij Mantinge

  Je route gaat door drie Drentse natuurgebieden. Het Mantingerveld, bijvoorbeeld. Ooit kleine snippertjes natuur, nu door Natuurmonumenten verbonden tot één parel.

  • 67 km
 • Over het gebied

  Verleden en heden, cultuurhistorie en natuur zijn nauw vervlochten op dit kleine, fijne landgoed. Maar ook over de toekomst denkt Natuurmonumenten, met meerdere partners, na.

  Meer dan 75 vogelsoorten

  Kerkuil, groene specht, roodborsttapuit, grauwe klauwier.... het kleinschalige gevarieerde landschap met houtwallen en -singels, oud bos, natte graslanden en heide herbergt tal van vogelsoorten, ieder met een eigen leefgebied. 

  Werken voor het heideblauwtje

  Op het Klenckerveld, een vochtig heidegebied met jeneverbesstruiken, grazen koeien en heideschapen. Vrijwilligers halen handmatig jonge boompjes weg. De koeien en de schapen helpen mee om het heidelandschap open te houden. En dat is van belang voor bijvoorbeeld het heideblauwtje, een zeldzame vlindersoort. Wist je dat deze vlinders elkaar ’s avonds vaak opzoeken om gezamenlijk in een pol pijpenstro te slapen?

  Monumentale lanen

  Een dubbele eikenlaan van de havezate naar de Klencker es en een prachtige beukenlaan naar het heideveld. De lanen zijn van groot belang voor dieren die holtes gebruiken om te broeden zoals broedvogels, vleermuizen en marters.

   

  Klimaatbuffer Drostendiep

  Sinds medio 2017 werken Waterschap Vechtstromen, Natuurmonumenten, Provincie Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap, Agrarische Natuur Drenthe, Initiatiefgroep Drostendiep en gemeente Coeverden samen aan het project Drostendiep. De partijen werken nauw samen om zowel landbouw, natuur als water een plek te geven in dit gebied. Met het veranderend klimaat in het achterhoofd kan het Drostendiep een belangrijke klimaatbuffer worden. 

  Havezate De Klencke

  Dit is één van de 18 erkende havezaten in de provincie Drenthe en de enige in Zuidoost-Drenthe. Het sierlijke landhuis is eenvoudig en heeft een enkele bouwlaag. De zwierige Lodewijk XV-topgevel maakt het bijzonder. Het huis wordt particulier bewoond en is niet toegankelijk.
  Lees meer over de geschiedenis van de havezate

  “…nederige woningen…”

  't Tolhoes

  Er zijn nog vier van de vijf karakteristieke boerderijen op De Klencke aanwezig. In 1843 worden ze ‘nederige woningen’ genoemd door beter gesitueerde wandelaars/schrijvers van reisverhalen: “Fraai zijn de lanen van reusachtige eiken en beuken, die van verschillende zijden op ’t huis uitlopen en in wier lommer hier en ginds de nederige woningen der meijers verscholen liggen”

  Bezoekersinformatie

  Honden welkom, mits aangelijnd

  Toegankelijkheid

  Geschikt voor rolstoelDe zandwegen zijn bij droog weer toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

  Verkennen

  LandhuisHavezate de Klencke.

  Extra informatie

   Meer informatieMeer informatie (http://www.oosterhesselen.eu/) over activiteiten in Oosterhesselen.

   Direct naar

   De Klencke

   Wat wij hier doen

   Bescherm het landgoed

   Behoud van het cultuurhistorische landschap en de daar bijhorende natuurwaarden. Dat is waar we voor gaan op De Klencke. We herstellen het watersysteem van het Drostendiep, herstellen elzensingels, lanen en gebouwen. We verdiepen ons in de cultuurhistorie en maken plannen om in de toekomst de rijke geschiedenis in verhaal en landschap te laten beleven. Wil je dit landgoed ook beschermen? Word lid of vrijwilliger.

   Word lidWord vrijwilliger