Natuurgebied

De Klencke

De Klencke

Welkom in De Klencke

Landgoed De Klencke ligt in het beekdal van het Drostendiep. Het landhuis wordt omringd door oud loofbos, heide, graslanden, rechte lanen en boerderijen.

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over De Klencke
  • Routes

Over het gebied

Landgoed De Klencke is een havezate, een ‘aanzienlijke landhoeve’ die toebehoorde aan zeventiende-eeuwse edellieden. De naam Klencke, is mogelijk afkomstig van een ondiepe of doorwaadbare plaats in het Drostendiep. Het landgoed is in 1961 door mevrouw Goddard-Van der Wijck nagelaten aan Natuurmonumenten.

 

Vleermuizen en vogels

Op De Klencke leven acht verschillende soorten vleermuizen waaronder de dwergvleermuis en rosse vleermuis. Dat is vooral te danken aan het afwisselende landschap met oude boerderijen, oude holle bomen, de vele houtwallen en singels en het insectenrijke beekdalgrasland. Niet alleen vleermuizen voelen zich prima thuis op het landgoed. In 2003 zijn maar liefst 76 vogelsoorten waargenomen, waaronder de watersnip, kerkuil, groene specht en roodborsttapuit. Maak gebruik van onze wandelroute De Klencke en ontdek zelf soorten die u misschien alleen uit vogelgidsen kent.

Graslanden in het beekdal

De graslanden langs de Aalderstroom in de Kerkhorsten en Broeklanden zijn weer een stuk natter gemaakt. Dankzij de ijzerrijke kwel groeien er planten als dotterbloem, waterviolier en holpijp. Er komen watersnippen, reeën en tientallen libellensoorten voor.

Heidegebied

Het heidegebied van het Klenckerveld lijkt wel een andere wereld in het landgoed. Hier loop je tussen de Drentse heideschapen en de koeien. De jeneverbesstruiken op de hei zijn uitgegroeid tot spookachtige vormen.

Natuurherstel

Natuurmonumenten verricht belangrijk werk om het de beschermde vogelsoorten naar de zin te maken. Zo herstellen onze boswachters sinds 2002 de elzensingels, eikenwallen en braamstruwelen. Ook doen we ons best voor natuurlijker beheer van de graslanden. Voor een goede landbouwproductie wordt het omliggende gebied nu nog flink ontwaterd. Met de aankoop van aanliggende gronden gaan we een vochtige bufferzone creëren. Uw steun aan Natuurmonumenten stellen we daarin zeer op prijs.

Bezoekersinformatie

Honden welkom, mits aangelijnd

Toegankelijkheid

Geschikt voor rolstoelDe zandwegen zijn bij droog weer toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Extra informatie

    Meer informatieMeer informatie (http://www.oosterhesselen.eu/) over activiteiten in Oosterhesselen.

    Direct naar