Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

De Klencke

beekdal op De Klencke

Een typisch Drents landschap

“Van de elzensingels in het beekdal tot een grafheuvel, van de stukken bos tot de elegante havezate, van tolhuis tot heideveld; samen vertellen ze het verhaal van eeuwenlang wonen en werken in een typisch Drents landschap. Je proeft hier nog de historie”.

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden

Boswachter van dit gebied

Meer over De Klencke
 • Nieuws
 • Routes
 • Projecten
 • Over het gebied

  Verleden en heden, cultuurhistorie en natuur zijn nauw vervlochten op dit kleine, fijne landgoed. Maar ook over de toekomst denkt Natuurmonumenten, met meerdere partners, na.

  Meer dan 75 vogelsoorten

  Kerkuil, groene specht, roodborsttapuit, grauwe klauwier.... het kleinschalige gevarieerde landschap met houtwallen en -singels, oud bos, natte graslanden en heide herbergt tal van vogelsoorten, ieder met een eigen leefgebied. 

  Roodborsttapuit

  Werken voor het heideblauwtje

  Op het Klenckerveld, een vochtig heidegebied met jeneverbesstruiken, grazen koeien en heideschapen. Vrijwilligers halen handmatig jonge boompjes weg. De koeien en de schapen helpen mee om het heidelandschap open te houden. En dat is van belang voor bijvoorbeeld het heideblauwtje, een zeldzame vlindersoort. Wist je dat deze vlinders elkaar ’s avonds vaak opzoeken om gezamenlijk in een pol pijpenstro te slapen?

  Heideblauwtje

  Monumentale lanen

  Een dubbele eikenlaan van de havezate naar de Klencker es en een prachtige beukenlaan naar het heideveld. De lanen zijn van groot belang voor dieren die holtes gebruiken om te broeden zoals broedvogels, vleermuizen en marters.

   

  Boommarters

  Klimaatbuffer Drostendiep

  Sinds medio 2017 werken Waterschap Vechtstromen, Natuurmonumenten, Provincie Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap, Agrarische Natuur Drenthe, Initiatiefgroep Drostendiep en gemeente Coeverden samen aan het project Drostendiep. De partijen werken nauw samen om zowel landbouw, natuur als water een plek te geven in dit gebied. Met het veranderend klimaat in het achterhoofd kan het Drostendiep een belangrijke klimaatbuffer worden. 

  Havezate De Klencke

  Havezate De Klencke

  Dit is één van de 18 erkende havezaten in de provincie Drenthe en de enige in Zuidoost-Drenthe. Het sierlijke landhuis is eenvoudig en heeft een enkele bouwlaag. De zwierige Lodewijk XV-topgevel maakt het bijzonder. Het huis wordt particulier bewoond en is niet toegankelijk.
  Lees meer over de geschiedenis van de havezate

  Boerderij

  “…nederige woningen…”

  't Tolhoes

  Er zijn nog vier van de vijf karakteristieke boerderijen op De Klencke aanwezig. In 1843 worden ze ‘nederige woningen’ genoemd door beter gesitueerde wandelaars/schrijvers van reisverhalen: “Fraai zijn de lanen van reusachtige eiken en beuken, die van verschillende zijden op ’t huis uitlopen en in wier lommer hier en ginds de nederige woningen der meijers verscholen liggen”

  Oog voor detail

  Neem tijdens een wandeling ook eens de tijd voor details; de doorleefde stam van een oude eik, de kleuren van de elfenbankjes, de vormen van verschillende soorten mos of het uiterlijk van de verschillende boerderijen… .

  De Klencke

  De mooiste routes

 • Wandelen

  Lange wandelroute De Klencke, vlakbij Emmen

  De wandelroute op landgoed De Klencke loopt door bossen, heide en weilanden. Een zeer afwisselende route in de buurt van Emmen die ieder jaargetijde mooi is.

  • 9 km
 • Wandelen

  Wandelroute De Klencke

  De wandelroute op landgoed De Klencke loopt door bossen, heide en weilanden. Een zeer afwisselende route, in de buurt van Emmen, die ieder jaargetijde mooi is.

  • 5,4 km
 • Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  De Klencke

  Nieuws

  Direct naar

  De Klencke

  Wat wij hier doen

  Bescherm het landgoed

  Behoud van het cultuurhistorische landschap en de daar bijhorende natuurwaarden. Dat is waar we voor gaan op De Klencke. We herstellen het watersysteem van het Drostendiep, herstellen elzensingels, lanen en gebouwen. We verdiepen ons in de cultuurhistorie en maken plannen om in de toekomst de rijke geschiedenis in verhaal en landschap te laten beleven. Wil je dit landgoed ook beschermen? Word lid of vrijwilliger.

  Word lidWord vrijwilliger