Ga direct naar inhoud
Nieuws

Het Brabantse Dommeldal is een stukje mooier geworden

17 december 2020 | Yvonne van Moll

Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten hebben samen natuur gerealiseerd in Veldhoven, dichtbij natuurbegraafplaats Schoorsveld. Door het voormalige landbouwperceel te veranderen naar bos is de natuur sterker geworden in het Brabantse Dommeldal, en het leefgebied van dieren is weer een stuk groter geworden. Natuurbegraven Nederland heeft hier, vanuit een gezamenlijke liefde voor de natuur, samen met Natuurmonumenten voor gezorgd en zijn trots op het resultaat.

Aanplant bosplantsoen

Compensatie

Het deel bos dat op natuurbegraafplaats Schoorsveld plaatsgemaakt heeft voor heide en schrale graslanden is opnieuw aangeplant in verschillende gebieden, verspreid over Brabant. Het bos in Veldhoven is het laatste stukje dat wordt aangeplant om de natuurontwikkeling op natuurbegraafplaats Schoorsveld te compenseren.

Gevarieerd bos in het Dommeldal

Vele boom- en struiksoorten, zoals de zomereik, linde, boswilg en brem hebben een plek gevonden in het nieuwe stukje natuur. De samenstelling van vele verschillende inheemse soorten is bewust gekozen om een robuust en afwisselend bosgebied te ontwikkelen. Ook is hierbij rekening gehouden met de bodem, zodat de planten er goed gedijen. Aan de rand van het gebied zijn enkel struiken geplant. Hiermee wordt een geleidelijke overgang gemaakt tussen bos en open gebied. Dit zijn aantrekkelijke plekken voor insecten en vogels zoals bont zandoogje, kleine ijsvogelvlinder, boompieper en geelgors.

Gezamenlijke ambitie

Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten hebben net zoals de Provincie Noord-Brabant de ambitie meer natuur te realiseren, deze natuurontwikkeling draagt daar aan bij. Ook aan de missie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, om het natuurnetwerk te versterken, wordt met deze aanplant invulling gegeven. Door de handen ineen te slaan werken we samen aan het realiseren van meer natuur en dragen we samen zorg voor de natuur in Nederland.

 

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll