Eemland

Nieuws uit Eemland

 • Garnalen visser voor de kust
  15 januari 2023 | Fred Prak

  Natuurorganisaties vechten gedoogbesluit LNV aan

  Intensieve garnalenvisserij in beschermde natuurgebieden is niet langer houdbaar.
  Een collectief van liefst vijftien natuurorganisaties dient een verzoek om handhaving in bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Met het handhavingsverzoek vragen de organisaties het ministerie om terug te komen op de gedoogbeschikking voor garnalenvisserij die per 1 januari 2023 in de beschermde Nederlandse kustwateren geldt. Wetenschappelijke bestaan er toenemende zorgen over de schadelijke effecten van de visserij op de zeebodem en de organismen die daar leven.

 • Slachtoffers vogelgriep worden opgeruimd
  01 december 2022 | Fred Prak

  Reactie Natuurmonumenten op leidraad wilde vogels met vogelgriep

  Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 30 november de leidraad ‘omgang met wilde vogels en vogelgriep’ gedeeld met de Tweede Kamer. Deze leidraad is een nuttige en noodzakelijke eerste stap binnen de aanpak van vogelgriep bij wilde vogels. Natuurmonumenten mist echter daadkracht en verantwoordelijkheid bij het ministerie om risico’s voor natuur, landbouw en volksgezondheid echt te beperken.

 • Door vogelgriep getroffen grote stern met jong
  12 oktober 2022 | Fred Prak

  Rol voor overheid bij aanpak vogelgriep in de natuur

  Natuurmonumenten heeft samen met andere natuur- en dierenbeschermers een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer fracties en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en Volksgezondheid over de aanpak van Vogelgriep onder wilde vogels. Die schiet ernstig tekort. In het belang van de volksgezondheid, maar zeker ook wilde vogels en de pluimveesector is een prominentere rol van de overheid noodzakelijk.

 • Otter in de polders van Eemland
  11 oktober 2022 | Manita Brunekreef

  Bijzondere gast gespot in Eemland

  Na het uitvliegen van de weidevogels ontdekten we een bijzondere gast in de polders van Eemland.

 • Nest van een kievit
  11 oktober 2022 | Manita Brunekreef

  Minder nesten, wel veel kuikens dit jaar in de weidevogelreservaten van Eemland

  Een terugblik op het weidevogelseizoen van 2022.

 • Gevolgen stikstof
  15 juli 2022 | Simone Prinsen

  Opening voor natuurherstel, boerenperspectief en economische ontwikkeling

  VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Bouwend Nederland zien openingen in de brief die ministers van der Wal en Staghouwer vandaag naar de Tweede Kamer stuurden.

 • Tweede Maasvlakte
  09 april 2022 | Fred Prak

  Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte niet uitgevoerd, natuurorganisaties stappen naar de rechter

  Veertien jaar na de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de noodzakelijke en wettelijk verplichte compensatie, voor verloren gegane zeenatuur, nog steeds niet gerealiseerd. Dat is in strijd met de verleende vergunning en daarmee komt de overheid de gemaakte afspraak over natuurcompensatie niet na. De natuurorganisaties willen dat het ministerie het oorspronkelijk plan voor een zeereservaat alsnog gaat uitvoeren. Daarbinnen moet bodemberoerende visserij worden uitgebannen en kan de natuur zich herstellen.

 • Tips voor rustige routes
  18 januari 2022 | Petra Strijdhorst

  Buiten sporten: 4 tips voor rustige kilometers

  Buiten sporten? Ja natuurlijk! We geven vier tips voor rustige kilometers.

 • ree
  13 oktober 2021 | Marjolein Koek

  Natuurmonumenten en Frankey brengen liefde voor natuur naar Amersfoort

  “We willen Amersfoort kennis laten maken met ons en onze liefde voor natuur.” Met die wens ging Natuurmonumenten naar straatkunstenaar Frankey. Vanmorgen werd het resultaat zichtbaar: een letterlijk Natuur-Monument pronkt op het stationsplein, voor het hoofdkantoor van de natuurorganisatie.

 • Violiste Judith van der Klip
  17 augustus 2021 | Roos Kooiman

  8-10 okt: 3e editie NMF Kamermuziekfestival op onvergetelijke locaties

  Voor de derde editie van het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten hebben in totaal 160 musici zich laten inspireren door de natuur. Op 8, 9 en 10 oktober worden door het hele land 70 concerten met klassieke en vernieuwende kamermuziek uitgevoerd.

 • logo