Eemland

Nieuws uit Eemland

 • Gevolgen stikstof
  15 juli 2022 | Simone Prinsen

  Opening voor natuurherstel, boerenperspectief en economische ontwikkeling

  VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Bouwend Nederland zien openingen in de brief die ministers van der Wal en Staghouwer vandaag naar de Tweede Kamer stuurden.

 • Tweede Maasvlakte
  09 april 2022 | Fred Prak

  Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte niet uitgevoerd, natuurorganisaties stappen naar de rechter

  Veertien jaar na de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de noodzakelijke en wettelijk verplichte compensatie, voor verloren gegane zeenatuur, nog steeds niet gerealiseerd. Dat is in strijd met de verleende vergunning en daarmee komt de overheid de gemaakte afspraak over natuurcompensatie niet na. De natuurorganisaties willen dat het ministerie het oorspronkelijk plan voor een zeereservaat alsnog gaat uitvoeren. Daarbinnen moet bodemberoerende visserij worden uitgebannen en kan de natuur zich herstellen.

 • Tips voor rustige routes
  18 januari 2022 | Petra Strijdhorst

  Buiten sporten: 4 tips voor rustige kilometers

  Buiten sporten? Ja natuurlijk! We geven vier tips voor rustige kilometers.

 • ree
  13 oktober 2021 | Marjolein Koek

  Natuurmonumenten en Frankey brengen liefde voor natuur naar Amersfoort

  “We willen Amersfoort kennis laten maken met ons en onze liefde voor natuur.” Met die wens ging Natuurmonumenten naar straatkunstenaar Frankey. Vanmorgen werd het resultaat zichtbaar: een letterlijk Natuur-Monument pronkt op het stationsplein, voor het hoofdkantoor van de natuurorganisatie.

 • Violiste Judith van der Klip
  17 augustus 2021 | Roos Kooiman

  8-10 okt: 3e editie NMF Kamermuziekfestival op onvergetelijke locaties

  Voor de derde editie van het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten hebben in totaal 160 musici zich laten inspireren door de natuur. Op 8, 9 en 10 oktober worden door het hele land 70 concerten met klassieke en vernieuwende kamermuziek uitgevoerd.

 • Windmolens in natuur
  13 juli 2021 | Roos Kooiman

  Zoekgebieden voor wind en zon landen nog teveel in beschermde natuur

  Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben een analyse uitgevoerd op de Regionale Energie Strategieën 1.0. Hieruit blijkt dat in 14 van de 30 regio’s nieuwe zoekgebieden voor wind- en zonne-energie (gedeeltelijk) in beschermde natuur en waardevolle landschappen zijn opgenomen.

 • Grutto kuiken
  05 juli 2021 | Manita Brunekreef

  Resulaten van een onvoorspelbaar weidevogelseizoen in Eemland

  Een weidevogelseizoen is nooit saai. Dat blijkt ook dit jaar weer in Eemland. Net zo wisselvallig als het weer, was onze hoop voor het broedsucces van ‘onze’ weidevogels.

 • Eemland
  09 juni 2021 | Roos Kooiman

  Geen opwek wind en zon Eemmeer en zorgvuldigheid randen Eemland

  Gemeenten in de regio Amersfoort besluiten binnenkort over zoeklocaties voor windmolens en zonneweiden. Natuur- en boerenorganisaties zijn voorstander van opwekken van duurzame energie maar vinden dat de plaatsing van zonnepanelen of windturbines niet ten koste mag gaan van het landschap en de natuur.

 • Oisterwijkse vennen
  09 juni 2021 | Roos Kooiman

  Natuurorganisaties waarschuwen; laatste kans voor halen Europese waterdoelen

  Landelijke natuurorganisaties maken zich ernstig zorgen over de kwaliteit én kwantiteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater. Volgens internationale afspraken (Kaderrichtlijn Water) moet het Nederlandse water in 2027 schoon en gezond zijn. Dat gaat met het huidige beleid en tempo van uitvoeren niet lukken volgens de organisaties.

 • Orchideeën
  09 april 2021 | Marjolein Koek

  Stikstofrapporten geven richting aan politiek

  Vandaag verscheen het rapport Stikstof en natuurherstel. De auteurs pleiten voor een stikstofreductie van ten minste 70%. Met dit waardevolle onderzoek geven de wetenschappers antwoord op een vraag die tot nu toe niet beantwoord werd: wat is er vanuit natuurbehoud bezien nodig aan stikstofreductie? Natuurmonumenten vindt het noodzakelijk dat politieke partijen deze nieuwe inzichten meenemen en de stikstofwet in de formatie hierop aanpassen.

 • logo