Ga direct naar inhoud
Nieuws

Broedsucces weidevogels in Eemland

03 juni 2019 | Manita Brunekreef

“Wauw, wat gaaf! Je mag weten: hier doen we het voor!” Beheerders Jan Roodhart en Haije Valkema zijn blij verrast na de laatste telling van de weidevogels op de weidevogelterreinen van Eemland. “500 grutto broedparen met kuikens op zo’n 500 hectare, dat zijn bijna monsterachtige aantallen!”

Grutto kuiken

Een veelbelovend broedsucces

Weidevogels in Nederland hebben het zwaar. Ze vinden steeds minder geschikte gebieden om hun kuikens groot te brengen. In de Eempolder, vlakbij Amersfoort, beheert Natuurmonumenten verschillende weidevogelgebieden. Samen met andere partijen in het gebied werken we aan een zo goed mogelijke biotoop voor de weidevogels. En met succes: de laatste jaren neemt het aantal broedparen van de grutto, kievit en tureluur weer toe. Ook dit jaar lijkt het broedsucces veelbelovend.

Sterk staaltje samenwerken

Dit broedsucces is mede mogelijk gemaakt door een goede samenwerking met bijvoorbeeld boeren van Collectief Eemland. Zij houden naast de weidevogelreservaten ook op hun eigen graslanden veel rekening met de weidevogels. Zo zorgen ze met plasdrassen voor een voedzame, zachte bodem en maaien ze later in het seizoen om de kuikens te ontzien. “Dit zorgt voor een grote oppervlakte waar de weidevogels veilig kunnen broeden en opgroeien. Een win-winsituatie”, aldus Haije Valkema.

Een nieuwe generatie weidevogels

Ook Natuurmonumenten zet in het voorjaar het waterpeil hoog. Dit zorgt voor een zachte en voedselrijke bodem voor de vogels. Daarnaast wordt er minder bemest, voor meer kruidenrijk grasland. Dit trekt insecten, het belangrijkste voedsel van de jonge weidevogel. “Een jonge grutto zoekt vanaf de eerste dag zijn eigen eten en eet wel 8.000 insecten per dag.” Ook houden we het gebied zo open mogelijk. Ruigtes als rietkragen worden gemaaid, zodat een predator zich minder makkelijk vestigt. Dit is belangrijk, want een te hoge predatiedruk van bijvoorbeeld vossen of kraaien, kan flink roet in het eten gooien.         

Weidevogels spotten

Kom zelf weidevogels spotten in de polders van Eemland. Ga met een vogelgids mee op stap. Of kies de wandelroute Eemland, en geniet van de weidevogels vanaf de eeuwenoude Zomerdijk. Maar wees er snel bij. Want straks vliegt het kleine grut alweer uit.

Jan en Haije tijdens telling 2019

Beheerders Jan Roodhart en Haije Valkema zijn dolblij na de laatste telling in het veld.

“Met dit broedsucces verwachten we de komende jaren een nieuwe generatie weidevogels die hun eigen jongen komen grootbrengen in de Eempolder. We zijn trots op onze boeren, jagers, vogelwerkgroep en vrijwilligers in de Eempolder en hopen de komende jaren veel meer successen samen te vieren!”     

Manita
Manita Brunekreef