Ga direct naar inhoud
Nieuws

Geen opwek wind en zon Eemmeer en zorgvuldigheid randen Eemland

09 juni 2021 | Roos Kooiman

Gemeenten in de regio Amersfoort besluiten binnenkort over zoeklocaties voor windmolens en zonneweiden. Natuur- en boerenorganisaties zijn voorstander van opwekken van duurzame energie maar vinden dat de plaatsing van zonnepanelen of windturbines niet ten koste mag gaan van het landschap en de natuur.

Eemland

Daarom vragen ze een aantal zoeklocaties in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Regio Amersfoort te wijzigen en scherpe randvoorwaarden te stellen voor de uitvoering van de RES door gemeenten. Dat stellen zij in een brief aan de gemeenteraden van Eemnes, Bunschoten, Amersfoort, Baarn en Soest.

De organisaties steunen het plaatsen van zonnepanelen op boerderijdaken in het buitengebied en op industrieterreinen. In de praktijk blijkt dit helaas lastig te realiseren vanwege technische problemen. We pleiten er daarom voor deze problemen met voorrang op te lossen.

Geen opwek aan randen weidevogelgebied

We zijn blij dat er geen windmolens of zonnepanelen in weidevogelgebied komen. Eemland (en ook Arkenheem) is van cruciaal belang voor het voortbestaan van de weidevogels. Natuurmonumenten en de boeren verenigd in het agrarisch Collectief Eemland doen er alles aan om voor deze weidevogels een geschikt broedgebied te maken. We hebben echter nog wel zorgen over zoeklocaties aan de randen van Eemland. Ook die gebieden zijn uiterst belangrijk voor vogels. Ook weidevogelkerngebieden en weidevogelrandzones zouden moeten worden uitgesloten als zoekgebied, als deze locaties aan de rand van het weidevogelleefgebied liggen.

Eemmeer internationaal beschermd

Het Eemmeer staat genoemd als optie voor het opwekken van duurzame energie. Dat is voor de organisaties onacceptabel en roepen de gemeenten met klem op dit zoekgebied te schrappen. Het Eemmeer is een internationaal beschermd natuurgebied (Natura 2000) en onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is van groot internationaal belang voor watervogels als de visdief, smient, kuifeend en nonnetje.

De brief aan de gemeenteraden is verstuurd namens: Natuurmonumenten, Eemland300, IVN Eemland, Vogelbescherming Nederland, Collectief Eemland, Het Utrechts Landschap en LTO-Noord afdeling Eemland

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter