Ga direct naar inhoud

EU-project Peat Pals for LIFE

Natuurmonumenten zet samen met Natuurpunt, Wageningen Universiteit en Eurosite de schouders onder het verbeteren van veenecosystemen in Nederland en Vlaanderen in het Europese project Peat Pals for LIFE.

Fochteloërveen natuurherstel - BinnAir

Grensoverstijgend hoogveenherstel

Het hoofddoel van het project Peat Pals for LIFE is het structureel verbeteren van de conditie van habitats en soorten die zich momenteel in een ongunstige toestand bevinden binnen Natura 2000-gebieden. In samenwerking met partners wordt er een verscheidenheid aan gedegradeerde en koolstofrijke veenecosystemen hersteld in Nederland en Vlaanderen. Door dit te doen creëren we een verscheidenheid aan veenecosystemen, die beter bestand zijn tegen externe effecten, in het Fochteloërveen (Nederland) en in de Vallei van de Abeek, Dommeldal en de Veewei (Vlaanderen).

Lees hier meer over het natuurherstel >>

Kadeherstel Fochteloërveen

Het kadeherstel binnen het centrale deel van het Fochteloërveen is onderdeel van Peat Pals for LIFE. Binnen het project wordt ongeveer 10 kilometer aan kade onder handen genomen. Door het herstellen van deze kades bereiken we een gunstige status van de hydrologie in het compartimentensysteem in het Fochteloërveen (260 ha). Hiermee ontwikkelen we goede randvoorwaarden voor toename en kwaliteit van het leefgebied van typische hoogveensoorten als veenmos, kleine zonnedauw en ronde zonnedauw. Dit geldt ook voor soorten als veenhooibeestje, gevlekte witsnuitlibel, hoogveenglanslibel, Noordse glazenmaker en maanwaterjuffer. Voor het paapje en de kraanvogel wordt de broedhabitat uitgebreid en geschikter. De gunstige hydrologische status die met kadeherstel wordt bereikt, maakt het herstellen en vergroten van veengroei mogelijk. Goed functionerend actief hoogveen vergroot de waterretentie en werkt als buffer tijdens extreme neerslag en droge periodes. 

Meten van broeikasgasdynamiek

In het Fochteloërveen doen Wageningen University & Research en Natuurmonumenten onderzoek naar de effecten van natuurherstelmaatregelen op ons klimaat. Met behulp van een meetmast wordt de opname van koolstofdioxide en methaan (broeikasgassen) in een deel van het Fochteloërveen gemeten. Het onderzoek is ook onderdeel van Peat Pals for LIFE.

Meetmast Fochteloërveen

Voorbeeld meetmast locatie De Wieden

Samen aan de slag

Voor het bereiken van al de beoogde resultaten is samenwerking met partners in en buiten het gebied een belangrijke voorwaarde. Daarom werken Natuurmonumenten en Natuurpunt samen met landelijke en lokale overheden, waterschappen en andere terreinbeherende organisaties aan de verbetering van de conditie van koolstofrijke veenecosystemen zoals het Fochteloërveen, Vallei van de Abeek, Dommeldal en de Veewei.

Nieuwsoverzicht Peat Pals for LIFE

Peat Pals logos

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Brunstingerplas